Het bestuur en management van Verburg Charity Foundation kijkt met dankbaarheid terug op de bereikte resultaten in het afgelopen jaar en vooral ook hoopvol vooruit vanuit een sterk fundament, waaronder een intensieve en constructieve samenwerking met onze lokale partners.

Mede door een hogere bijdrage vanuit Stichting Verburg Fonds is de projectbesteding in 2023 ten opzichte van voorgaande jaren toegenomen. Naar verwachting zal deze bijdrage de komende jaren verder stijgen en daarmee de mogelijkheden om projecten te realiseren. Deze groei is mogelijk doordat onze partners steeds professioneler worden en in staat zijn grotere en meer projecten te realiseren. De groei van Verburg Charity Foundation vraagt ook om het actualiseren van ons beleidsplan dat dit jaar op de agenda staat.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan Verburg Charity Foundation. Mede dankzij uw en jouw steun hebben wij ook in 2023 het verschil weten te maken voor veel mensen in zuidelijk Afrika. Met vertrouwen en in afhankelijkheid van God zetten wij ons ook in 2024 weer in voor onze medemens in zuidelijk Afrika. Samen met alle mensen, bedrijven, instellingen en kerken om ons heen, dichtbij en ver weg. Wij bidden of God ons wil zegenen met genoeg vertrouwen om te geloven dat je het verschil kunt maken in de wereld, zodat je kan doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden!