06 APR

Verburg Charity Foundation 20 jaar!

Verburg Charity Foundation 20 jaar!

Op 6 april 2004 besloot Jan Verburg een goede doeleninstelling op te richten om vanuit De Vries en Verburg en andere gelieerde bedrijven een actieve en betrokken bijdrage te leveren aan het verbeteren van de levensomstandigheden van onze naasten. Met zuidelijk Afrika als geografische focus en inherent aan onze Nederlandse activiteiten zijn we daar vooral betrokken bij de huisvesting ten behoeve van onderwijs, gezondheidszorg en ondernemerschap. Met dankbaarheid kijken we terug op de bereikte resultaten in de afgelopen 20 jaar en vooral ook hoopvol vooruit vanuit een sterk fundament, waaronder een intensieve en constructieve samen­werking met onze lokale partners.

Kenmerkend voor de werkwijze van de Verburg Charity Foundation (VCF) is de langdurige samenwerking met strategische partners in haar focuslanden. Het Mulanje Mission Hospital (MMH) is hier een uitstekend voorbeeld van als eerste samenwerkingspartner in Malawi. We zijn dankbaar voor de bijna 20 jaar waarin we samen voortvarend hebben bijgedragen aan hoogwaardige gezondheidszorg, een van de vijf kernthema’s van VCF.

Gedurende de jaren van samenwerking zijn er diverse projecten succesvol gerealiseerd. Het begon met de bouw van 10 stafwoningen in 2005, gevolgd door nog eens 10 stafwoningen en een HIV/aidskliniek. Tijdens de Covid-19-pandemie werd snel een preventieprogramma opgezet, en na cycloon Freddy voerden we samen een grootschalig noodhulp- en wederopbouwproject uit. Vanwege de groei van MMH en de vraag naar gekwalificeerd personeel heeft VCF in 2022 extra stafwoningen gebouwd. Onlangs werd ook de bouw van een jeugdcentrum en sportveld afgerond, waar dagelijks niet alleen wordt gesport maar ook gezondheidsvoorlichting wordt gegeven.

Het stemt tot veel dankbaarheid om te zien hoe MMH zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Het ziekenhuis biedt hoogwaardige gezondheidszorg, niet alleen voor patiënten uit het Mulanje district maar ook voor aangrenzende districten en zelfs voor mensen uit Mozambique. Momenteel staat ons volgende project op het punt van starten: de bouw van een operatiegebouw bij de oogkliniek van MMH. Dit project hebben we gekozen als ons 20-jarig jubileumproject, vanwege de langdurige en succesvolle samenwerking met MMH.