Per januari 2024 is Jan Pieter van den Dool toegetreden tot het bestuur van Verburg Charity Foundation. Hartelijk welkom! Jan Pieter vertelt graag iets over zijn motivatie in onderstaande introductie:

”Sinds 2011 ben ik met veel plezier werkzaam bij De Vries en Verburg. Binnen onze organisatie werken we aan de 3 kernwaarden: Betrouwbaar, Betrokken en Gedreven. Wat ik altijd bijzonder mooi aan ons bedrijf vindt is de ondersteuning aan Verburg Charity Foundation, dat benadrukt de kernwaarde Betrokken. We zijn bevoorrecht met alle voorzieningen die we mogen ontvangen, zeker in vergelijking met landen zoals Malawi, Mozambique en Namibië. Een bijdrage leveren aan de charitatieve projecten geeft mijn werk een meerwaarde. Op de vraag om lid van het bestuur te worden heb ik daarom direct ja gezegd. Mooi om samen te bouwen aan een betere toekomst voor onze medemens in Afrika. Of we nu bouwen in Afrika of Nederland, de zegen van God volgens Psalm 127 hebben we allemaal nodig!” 

Als zodanig bestaat het bestuur van Verburg Charity Foundation nu uit de volgende bestuursleden:

  1. Bernhard van Houwelingen (voorzitter)
  2. Ton van der Spek (penningmeester)
  3. Martin Voorsluijs (projectbeoordelaar)
  4. Tamara van Ark (algemeen lid)
  5. Jan Pieter van den Dool (algemeen lid)