31 JAN

Succesvolle samenwerking met Wilde Ganzen t.b.v. vakonderwijs Malawi

Succesvolle samenwerking met Wilde Ganzen t.b.v. vakonderwijs Malawi

In 2018 zijn Wilde Ganzen en Verburg Charity Foundation een meerjarig scholingsprogramma gestart samen met de vakscholen EVTI, TDCC en SVTC in Malawi. Deze scholen hebben op eigen initiatief en in nauwe onderlinge samenwerking een gezamenlijk onderwijsprogramma ontwikkeld waardoor een groot deel van Malawi kwalitatief goed vakonderwijs kan worden aangeboden. In 2019 is ook een 4e vakschool (FVTI) toegetreden tot het samenwerkingsverband. De afgelopen jaren heeft het project zich met name gericht op het toegankelijk(er) maken van vakonderwijs voor meisjes en het uitbreiden van bestaande accommodaties om de studie- en collegefaciliteiten te verbeteren.

Eind vorig jaar is de samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen getekend voor projectfase 3. Een mooi vervolg aan de samenwerking en beantwoording van noden op het gebied van huisvesting en capaciteitsopbouw. Zo wordt er o.a. bij SVTC een jongenshostel gebouwd, zonnepanelen aangelegd en terreinwerkzaamheden uitgevoerd bij EVTI en een ICT-ruimte en studiecentrum gebouwd bij FVTI.

Verburg Charity werkt al jaren samen met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen heeft, net als VCF, lokaal eigenaarschap en het stimuleren van zelfredzaamheid hoog in het vaandel staan. We zijn dankbaar voor de vlotte start van projectfase 3 en kijken uit naar, opnieuw, een prettige samenwerking!