Om het onderwijs op de pre-school en basisonderwijs toegankelijk te maken voor kansarme kinderen is via de stichting KIMON een sponsorprogramma opgezet.

Weeskinderen worden in Mozambique maar al te vaak achtergesteld. Daarom verdienen juist zij het om een eerlijke kans te krijgen. Door ESPANOR wordt preschool en basisonderwijs aangeboden. Op het hoofdgebouw van de school van ESPANOR en op de dependances die worden opgezet in samenwerking met lokale kerken, krijgen wees en kansarme kinderen goed christelijk onderwijs aangeboden. Daarvoor is een sponsorbedrag van 30 euro per maand per kind nodig.