07 NOV

Samenwerking met Bogaerds Architecten t.b.v. sociale huisvestingsproject Mozambique

Een mooie stap in de uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Mozambique!

Partnerorganisatie ESPANOR, Verburg Charity Foundation en Bogaerds Architecten hebben hun krachten gebundeld in de technische uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Milange, Mozambique. Na maanden van voorbereiding en evaluatie van verschillende bouwtechnieken en woningtypen hebben de specialisten van Bogaerds Architecten meegedacht in het bouwontwerp en een compleet tekeningenpakket inclusief artist impressions (3D-tekeningen) uitgewerkt.

Uiteraard stonden in dit proces de lokale uitgangspunten en mogelijkheden centraal. Dankzij het samenspel tussen de architect in Mozambique en de medewerkers van Bogaerds Architecten is het lokale ontwerp verder geoptimaliseerd. Met het definitieve tekeningenpakket is nu de aanvraag voor de bouwvergunning bij het gemeentekantoor van Milange compleet en kan het project spoedig van start gaan.

Bedankt ontwerpers van Bogaerds Architecten voor het inzetten van jullie kennis en ervaring!

 

Met het sociale huisvestingsproject hopen we in samenwerking met partnerorganisatie ESPANOR veilige en betaalbare huisvesting te bieden voor mensen in Milange, Mozambique. Hier woont de meerderheid van de bevolking in eenvoudige huisjes van modderstenen, bouwplastic, bamboestokken en een strodak. Het project omvat de bouw van een woonwijk bestaande uit woonerven van ieder 16 woningen met gezamenlijke voorzieningen. Benieuwd naar de voortgang van het sociale huisvestingsproject en de achtergrond? Klik dan hier voor alle informatie.