Projectinformatie

  • Locatie: Blantyre en Zomba, Malawi
  • Partnerorganisatie: EVTI, TDCC, SVTC en FVTI
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen en Ten Brinke Foundation

    

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Samen met onze langdurige samenwerkingspartners in Malawi ECOM Vocational Training Institute (EVTI), TEEM Development Centre College (TDCC) en Stephanos Vocational Training Centre (SVTC) zijn Wilde Ganzen en Verburg Charity Foundation in 2018 een meerjarig scholingsprogramma gestart. Dit programma is een vervolg op eerdere afzonderlijke scholingsprojecten maar is ditmaal bijzonder, omdat EVTI, TDCC en SVTI op eigen initiatief en in nauwe onderlinge samenwerking een gezamenlijk onderwijsprogramma hebben ontwikkeld waardoor een groot deel van Malawi kwalitatief goed vakonderwijs kan worden aangeboden. De drie technische opleidingsinstituten hebben zich verenigd in een TEVET Consortium. In 2019 is ook FACE Vocational Training Insitute (FVTI) toegetreden tot het consortium.

De afgelopen jaren heeft het project zich met name gericht op het toegankelijk(er) maken van vakonderwijs voor meisjes. Omdat veel scholieren gedurende de week op de accommodatie van de school blijven en daar overnachten, zijn op de verschillende locaties aparte huisvestingsfaciliteiten voor meisjes gebouwd, zogenaamde girls hostels. Verder zijn de bestaande accommodaties uitgebreid om de studie- en collegefaciliteiten te verbeteren d.m.v. het bouwen van extra lokalenblokken en studiecentra. Ook is de elektriciteitsvoorziening verduurzaamd zodat de locaties meer zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk zijn van het landelijke stroomnetwerk.

Het consortium is eind 2022/begin 2023 gestart met projectfase 3 van het TEVET Masterplan. Een mooi vervolg aan de samenwerking en beantwoording van noden op het gebied van huisvesting en capaciteitsopbouw. Zo wordt er o.a. bij SVTC een jongenshostel gebouwd, zonnepanelen aangelegd en terreinwerkzaamheden uitgevoerd bij EVTI en een ICT-ruimte en studiecentrum gebouwd bij FVTI. Ondertussen is vanuit het TEVET Consortium met medefinanciering van Ten Brinke Foundation een Job & Business Centre opgezet. Dit centrum ondersteunt studenten met de stap naar de arbeidsmarkt door stage- en baanbemiddeling, training in ondernemerschap, begeleiding in het opzetten van een eigen bedrijfje en aanvragen van microfinanciering.

Met dit langdurige samenwerkingsprogramma moet het aantal studenten dat een diploma haalt en vervolgens een baan krijgt, worden verhoogd. De onderliggende gedetailleerde projectdoelstellingen zijn concreet en meetbaar gemaakt door middel van diverse prestatie-indicatoren die periodiek worden beoordeeld. Op deze manier kan de voortgang en de realisatie van de projectdoelstelling inzichtelijk en transparant worden gerapporteerd aan alle stakeholders.

In mei 2022 heeft Verburg Charity de delegatie van het TEVET Consortium vanuit Malawi een week mogen ontvangen in Nederland. Voor de hoofden van de drie vakscholen EVTI, TDCC en SVTI en de Business Manager van het Job & Business Centre was het een eerste kennismaking met Europa. Verburg Charity stimuleert de onderlinge samenwerking alsook de uitwisseling van kennis en ervaring. Het bezoek aan Nederland maakte onderdeel uit van het samenwerkingsprogramma.

Bekijk hier een foto impressie van de diverse bouwwerkzaamheden:

Bekijk hier een foto impressie van de diverse werkbezoeken aan Malawi:

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.