Ondersteuning kleuter-, basis- en vakonderwijs Mozambique

Ondersteuning basisschool Novo Rebento en vakschool Sophia

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre van zelfsprekend. Daarom steunt Verburg Charity Foundation dit project voor goed christelijk kleuter-, basis- en vakonderwijs. Deze onderwijsprogramma’s worden aangeboden vanuit ESPANOR’s centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid. Voor de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van de nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal is ondersteuning nodig.

Sophia is de enige vakschool in Milange district met een bevolking van ruim een half miljoen mensen en bereikt ook honderden jongeren uit andere districten in de Zambezi provincie met een bevolking van ruim vijf miljoen mensen. Zowel de basisschool als vakschool Sophia van ESPANOR groeit jaarlijks. Door te investeren in praktijkgericht vakonderwijs helpen we jongeren op weg naar zelfredzaamheid en een waardig bestaan. Zo dragen we met dit project bij aan de zogenoemde ‘human development’ (oftewel de menselijke ontwikkeling) van Mozambique. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit plaats 181 van de 189 landen op de Human Development Index (t.o.v. Nederland op nummer 8). Verburg Charity financiert eenmalige investeringen. Hier is nog hulp van buitenaf voor nodig, voor de rest draait de school volledig zelfstandig.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectstatus: Doorlopend
  • Projectnummer: C21203 / C21205

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.