Ondersteuning kleuter- en basisonderwijs Mozambique

Ondersteuning kleuter- en basisschool Novo Rebento 

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre vanzelfsprekend. Daarom steunt Verburg Charity Foundation dit project voor goed christelijk kleuter-, basis- en vakonderwijs. Deze onderwijsprogramma’s worden aangeboden vanuit ESPANOR’s Centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe dependances opgezet in samenwerking met lokale kerken en de overheid. Voor de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal is ondersteuning nodig. In 2023 is o.a. bijgedragen aan het onderhoud en de inrichting van basisschoollokalen, de inrichting van nieuwe kleuterscholen en schoolpleinen in het Derre district en de aanschaf van fietsen voor onderwijzers. Ook zijn er bij 9 kleuterschooltjes toiletruimtes gebouwd. Verburg Charity Foundation financiert deze eenmalige investeringen. Hier is nog hulp van buitenaf voor nodig, voor de rest draaien deze scholen volledig zelfstandig.

Door te investeren in praktijkgericht vakonderwijs helpen we jongeren op weg naar zelf­redzaamheid en een waardig bestaan. Zo dragen we met dit project bij aan de zogenoemde ‘Human Development’ (oftewel de menselijke ontwikkeling) van Mozambique. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit plaats 183 van de 189 landen op de Human Development Index (Nederland: nummer 10).

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectstatus: Doorlopend
  • Projectnummer: C21205

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.