Ondersteuning kinder- en jongerenwerk Mozambique

De kinderen van vandaag zijn de kerk van morgen. Toch wordt er vanuit de kerk in Mozambique maar weinig aandacht aan hen gegeven. Daarom steunt Verburg Charity Foundation in samenwerking met Stichting Kimon het kinder- en jongerenwerk van partnerorganisatie ESPANOR.  

ESPANOR traint jaarlijks tientallen kinder- en jongerenwerkers van de lokale kerken d.m.v. meerdaagse seminars, zodat zij op hun beurt het Evangelie van Jezus Christus doorgeven op bijv. de kinderclub en zondagschool. Naast diaconale activiteiten worden ook economische activiteiten georganiseerd, waarbij bijv. kleding wordt geborduurd en etenswaren worden gekookt met lokale producten om in de gemeenschap te verkopen.  

Met de financiële ondersteuning van kinderwerkmateriaal, seminars, begeleidingsbezoeken en conferenties draagt Verburg Charity Foundation bij aan de onderwijzing van het Woord van God d.m.v. praktische en recreatieve activiteiten. In het jaar 2021 hoopt ESPANOR maar liefst 150 sociale/diaconale en 75 economische activiteiten te ontplooien op 10 verschillende clubs waaraan 500 kinderen en jongeren deelnemen.  

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

  • Locatie: Milange en Derre, Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectstatus: Doorlopend
  • Projectnummer: C21233
  • Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Kimon

Bekijk hier een foto-impressie van de activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen en jongeren:

Bekijk hier een foto-impressie van het opleiden van kinder- en jongerenwerkers:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.