Gehandicaptenhuisvesting Tidzalerana Malawi

Projectinformatie

  • Locatie: Blantyre, Malawi
  • Partnerorganisatie: Tidzalerana Ndirande Malawi
  • Projectstatus: Doorlopend
  • Projectnummer: C21189

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Veel gehandicapten die in Malawi wonen, leven in een hoge mate van kwetsbaarheid, worden vaak gediscrimineerd en hebben niemand die voor hen zorgt. Tidzalerana Shelter biedt hen een thuis. Als je door de poort naar binnen loopt, zie je eerst vrolijke gezichten. Dankbaar voor de verzorging, voeding, medicijnen en het onderwijs. Maar er is meer! Deze bewoners met hun beperking redden het niet alleen. Zij kunnen niet mee in de bedrijvigheid en kunnen zichzelf niet van een inkomen voorzien. Voorheen bleven zij als blok aan het been van de familie achter in een donkere kamer. Nu ontvangen ze dagelijks liefdevolle verzorging. Begeleiders starten hun werk met zingen en vertellen uit de Bijbel. ‘Laten we voor elkaar zorgen’, dat betekent Tidzalerana en dat wordt hier in praktijk gebracht. 

Er wordt gezorgd voor opvang, medische- en thuiszorg, pastoraat en Bijbelstudie. Gehandicapten met bepaalde kwalificaties ontvangen technische vaardigheidstrainingen, zodat zij kunnen werken aan zelfredzaamheid.

Sinds Verburg Charity Foundation actief is in Malawi, ondersteunen wij het gehandicaptenverblijf Tidzalerana in de sloppenwijk Ndirande van Blantyre. Naast het realiseren van de huisvesting en bijbehorende voorzieningen, ondersteunen we ook voor meerdere jaren een programma gericht op verduurzaming en lokale inbedding. Zo worden kerken bezocht om gemeentes aan te sporen zich in te zetten voor mensen met een handicap en worden er bezoeken gebracht aan radio- en televisiestations.

Momenteel verblijven er 11 gehandicapten in Tidzalerana Shelter. De leeftijden variëren van 10 tot 48 jaar oud. We stellen een aantal bewoners aan u voor:

  • Andrew Frank, 11 jaar oud: Andrew kan niet lopen en praten als gevolg van een groeiachterstand
  • Benson Nhlane, 25 jaar oud: Benson heeft moeite met praten en heeft geen ouders om op terug te vallen
  • Moses Chirwa, 28 jaar oud: Moses leeft met een dwangneurose die het praten beïnvloedt

Een aantal bewoners van Tidzalerana Shelter zoekt nog een sponsor. Helpt u mee? Kijk dan op www.kimon.nl/sponsor-een-kind/.

Hoewel het structureel ondersteunen van exploitaties niet past binnen de focus en projectvoorwaarden van Verburg Charity Foundation (het huisvesten van gehandicapten kan namelijk nooit resulteren in een activiteit die zelfvoorzienend is), maken wij voor dit project en deze mensen graag een uitzondering.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.