Huisvesting Bushmen – San Village en school

Projectinformatie

  • Locatie: Windhoek, Namibië
  • Partnerorganisatie: N/a’an ku sê
  • Projectstatus: Gerealiseerd
  • Mede mogelijk gemaakt door: Verburg Beheer, Verburg Capital en De Vries en Verburg

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

In Namibië zijn de charitatieve activiteiten van N/a’an kusê onder meer gericht op het verbeteren van het welzijn van de Bushmen, een bevolkingsgroep die niet alleen een minderheid vormt maar ook achtergesteld en gediscrimineerd wordt. Daarom is Verburg Charity Foundation vanaf de oprichting actief om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren door het bieden van werkgelegenheid, zorg, onderwijs en huisvesting.

De San-bevolking of Bosjesmannen vormden eeuwenlang kleine gemeenschappen van jagers en verzamelaars. De mannen gingen op jacht en de vrouwen verzamelden eetbare gewassen. Door de economische ontwikkeling in Zuidelijk Afrika zijn de leefomstandigheden van deze groep mensen steeds meer in het gedrang gekomen. Ten gevolge hiervan leeft deze bevolkingsgroep vaak onder mensonterende omstandigheden. De huisvesting is enorm slecht. Ze hebben geen elektriciteit en stromend water. Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen. De geneeskundige hulp is vaak onbereikbaar, evenals goed onderwijs.

Sinds 2003 ontfermen wij ons over deze bevolkingsgroep en hebben wij een kliniek in het noordoosten van Namibië geopend waar men de nodige geneeskundige verzorging krijgt. Sinds 2005 hebben wij één of meer artsen en een aantal zusters die op vrijwillige basis de nodige geneeskundige verzorging aan deze bevolkingsgroep verlenen. De kosten voor deze gezondheidszorg wordt mogelijk gemaakt door de opbrengst van onze Charity Lodge waar inmiddels ca. 60 mensen elke dag werkzaam zijn.

Dankzij donaties worden de leefomstandigheden van deze mensen verbeterd en worden kinderen ondersteund met onderwijs op de school van N/a’an ku sê (Naankuse).

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.