CO2 -compensatie en herbebossingsproject ESPANOR en De Vries en Verburg

 

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectduur: 2021 – 2030
  • Status: Doorlopend
  • Projectnummer: C21193

De Vries en Verburg wil klimaatneutraal opereren. ESPANOR wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling en herbebossing. Deze twee doelen komen bij elkaar in het onlangs geïntroduceerde project voor CO2 -compensatie en herbebossing. Een win-win situatie. Heel concreet compenseert De Vries en Verburg haar CO2 -uitstoot via het bosproject van ESPANOR in Milange – het grensgebied van Mozambique met Malawi.  

Een grondige studie is aan dit project vooraf gegaan. Uiteindelijk is door ESPANOR besloten tot het aanplanten van gemengde bossen. Op basis van verschillende criteria is een selectie gemaakt van 8 boomsoorten. Voor De Vries en Verburg was het doel van meet af aan helder: de CO2 footprint van 1.000 ton per jaar compenseren. Uitdagender is de vraag hoe dit project ook (economisch) interessant wordt voor de lokale dorpsgemeenschappen. Hoe voorkom je dat de bomen uiteindelijk gekapt worden? Hoe zorg je voor een lokaal ingebed systeem van duurzaam bosbeheer? 

Met kennis en ervaring van derden en in samenspraak met dorpshoofden en religieuze leiders is gekomen tot een plan van aanpak. Jaarlijks worden 9.000 bomen gepland door lokale bosbouwers. Zij krijgen training, ondersteuning, zaden, werkmateriaal en technische begeleiding van ESPANOR. Wat het project uiteindelijk lokaal interessant maakt is de economische component. De bosbouwers worden getraind in bijenteelt, champignonteelt, fruitteelt en medicinale verwerking in combinatie met bosbouw. Op die manier ontstaat er niet alleen voor De Vries en Verburg en ESPANOR, maar ook voor de lokale bosbouwer een win-win situatie. 

Het promoten van duurzame bosbouw is niet nieuw voor ESPANOR. Sinds 2017 werkt de organisatie al samen met de United States Forest Services, oftewel het Staatsbosbeheer van de Verenigde Staten. Vanuit deze samenwerking is een model bomenkwekerij opgezet. Op deze kwekerij worden diverse boomsoorten gekweekt en lokale bosbouwers getraind. Ook implementeert ESPANOR een bosproject in samenwerking met de ‘Groene GZB’. Het project van De Vries en Verburg sluit nu aan in de rij.  

In het vierde kwartaal van 2023 is door Verburg Charity Foundation de bouw van een overkapping van 140 m² en de installatie van een irrigatiesysteem in Zayenda gefinancierd. Hier is bij de implementatie van het project in 2021 gebouwd met beperkt materiaal en al snel ondervond men uitdagingen in de bewatering van de planten. De komst van een overkapping en een irrigatiesysteem zal de productie van de planten aanzienlijk bevorderen.

Bekijk hier een foto-impressie van de verschillende soorten planten en bomen die gezaaid zijn:

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.