Bouw stafwoningen basisschool Namitalala Village

Projectinformatie

  • Locatie: Namitalala, Malawi
  • Partnerorganisatie: Stephanos Foundation Malawi
  • Projectstatus: Gerealiseerd
  • Projectnummer: C21238

De basisschool in Namitalala Village (NPS) in een ruraal gebied in Malawi begon haar activiteiten in 1976 en werd een regeringsschool in 2008. De school had echter alleen vrijwillige leraren en de leerlingen leerden onder de boom tot 2012. Een schoolhoofd, adjunct en leraar werden in 2012 aangesteld om de 112 kinderen van klas 1-3 les te geven. Met steun van de lokale gemeenschap bouwde de overheid een lokalenblok met 4 ruimten. Stephanos Foundation heeft in samenwerking met Verburg Charity Foundation in 2022 4 extra klaslokalen gebouwd, waarmee de school kon groeien van ca. 250 naar 400 kinderen.

Voorheen beschikte de school over slechts 1 stafwoning en kwamen de meeste medewerkers vanuit Chileka of Chilomoni. Een afstand van 20 km, met name de uitdagende route naar de school zorgt vaak voor oponthoud. Om onderwijzend personeel aan te trekken en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen is met name in de rurale gebieden het aanbieden van huisvesting als secundaire arbeidsvoorwaarde een belangrijk onderdeel. Op deze manier kan NPS een comfortabele en veilige leefomgeving bieden voor het onderwijzende personeel. Dit zal niet alleen het welzijn van de onderwijzers bevorderen, maar ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Van groot belang om de beoogde groei en ontwikkeling van de basisschool voort te kunnen blijven zetten.

Verburg Charity Foundation investeert in samenwerking met haar partner Wilde Ganzen in de bouw van 2 stafwoningen. De woningen zijn succesvol gerealiseerd en in februari 2024 feestelijk opgeleverd.

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.