Bouw operatiegebouw oogkliniek Mulanje Mission Hospital

Projectinformatie

  • Locatie: Mulanje, Malawi
  • Partnerorganisatie: Mulanje Mission Hospital
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21251
  • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen

VCF’s 20-Jarig Jubileumproject met MMH in Malawi

Kenmerkend voor de werkwijze van de Verburg Charity Foundation (VCF) is de langdurige samenwerking met strategische partners in haar focuslanden. Het Mulanje Mission Hospital (MMH) is hier een uitstekend voorbeeld van als eerste samenwerkingspartner in Malawi. We zijn dankbaar voor de bijna 20 jaar waarin we samen voortvarend hebben bijgedragen aan hoogwaardige gezondheidszorg, een van de vijf kernthema’s van VCF.

Gedurende de jaren van samenwerking zijn er diverse projecten succesvol gerealiseerd. Het begon met de bouw van 10 stafwoningen in 2005, gevolgd door nog eens 10 stafwoningen en een HIV/aidskliniek. Tijdens de Covid-19-pandemie werd snel een preventieprogramma opgezet, en na cycloon Freddy voerden we samen een grootschalig noodhulp- en wederopbouwproject uit. Vanwege de groei van MMH en de vraag naar gekwalificeerd personeel heeft VCF in 2022 extra stafwoningen gebouwd. Onlangs werd ook de bouw van een jeugdcentrum en sportveld afgerond, waar dagelijks niet alleen wordt gesport maar ook gezondheidsvoorlichting wordt gegeven.

Het stemt tot veel dankbaarheid om te zien hoe MMH zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Het ziekenhuis biedt hoogwaardige gezondheidszorg, niet alleen voor patiënten uit het Mulanje district maar ook voor aangrenzende districten en zelfs voor mensen uit Mozambique. Momenteel staat ons volgende project op het punt van starten: de bouw van een operatiegebouw bij de oogkliniek van MMH. Dit project hebben we gekozen als ons 20-jarig jubileumproject, vanwege de langdurige en succesvolle samenwerking met MMH.

In Malawi is chirurgie voor niet-levensbedreigende aandoeningen nauwelijks beschikbaar, terwijl er juist een grote vraag is naar oogzorg. Alleen al in het Mulanje district is 1% van de bevolking blind en 4% ernstig visueel gehandicapt. In januari 2023 opende MMH een oogkliniek om in deze essentiële behoefte te voorzien. Momenteel worden staaroperaties uitgevoerd in de algemene operatieafdeling van MMH, wat niet ideaal is vanwege beperkte operatiekamers en strengere eisen voor oogheelkunde. Met de komst van een nieuwe operatiekamer zullen dagelijks operaties worden uitgevoerd voor staar, maar ook voor de correctie van scheelzien, ooglidchirurgie en verwijdering van tumoren.

In het tweede kwartaal van 2024 zal de bouw van een operatiekamer van 254 m² van start gaan. We verwachten dat maar liefst 2.000 patiënten per jaar kunnen worden behandeld aan oogaandoeningen in deze operatiekamer.

Dit project wordt gerealiseerd met medefinanciering van Wilde Ganzen.

Bekijk hier een video over het Mulanje Mission Hospital:

Wilt u Verburg Charity Foundation en Mulanje Mission Hospital feliciteren?

Doneer dan aan het jubileumproject onderaan deze pagina en ondersteun de bouw van het operatiegebouw!

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.