Bouw lokalenblok kleuter-/basisschool IRM Tumbine Mozambique

Verburg Charity werkt al vele jaren samen met Igreja Reformada em Moçambique (IRM) Tumbine in Mozambique. De IRM Tumbine heeft in Milange in samenwerking met ESPANOR een dependance kleuterschool opgezet in 2013. Deze kleuterschool is vervolgens uitgebreid met een basisschool en in juni 2022 ook met een aparte eetzaal en keuken. De IRM Tumbine heeft momenteel 3 klaslokalen (deels gerealiseerd met eigen financiering en deels met ondersteuning vanuit Zuid-Afrika en Verburg Charity). De vraag naar goed christelijk onderwijs vanuit de wijk 7 de Abril in Milange is hoog. De huidige capaciteit o.b.v. het aantal klaslokalen is 180 kinderen. Het werkelijke aantal kinderen ligt echter veel hoger. In 2012 was dit 227 en in 2022 zelfs 298 kinderen. Om aan het huidige leerlingenaantal en de verwachte groei te voldoen, wordt een lokalenblok en lerarenkamer gebouwd. De bouw is van start gegaan in mei 2022 en zal naar verwachting ca. 8 maanden gaan duren. 

IRM Tumbine wil vanuit christelijke motivatie dienstbaar zijn aan de samenleving. Gelijke toegang van onderwijs voor iedereen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de komende jaren hoopt IRM Tumbine verder te groeien tot een volwaardige buurtschool met meer dan 420 kinderen in 2024 verdeeld over 14 groepen kleuter-/basisonderwijs. 

Het gebouw zal een grootte krijgen van ca. 190 m² bestaande uit 3 klaslokalen en 2 lerarenkamers waar leraren hun lessen kunnen voorbereiden en ook ouders/verzorgers kunnen spreken.

In oktober 2022 werd gebouwd aan de muren. Ook in Malawi loopt men tegen hoge inkoop- en transportprijzen aan, waardoor het een uitdaging wordt om dit project te kunnen realiseren zoals vooraf begroot. De klaslokalen zijn opgeleverd in januari 2023.

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: Igreja Reformada em Moçambique (IRM)
  • Projectstatus: Gerealiseerd
  • Projectnummer: C21223

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Bouwtekeningen

Klik op de button voor de technische bouwtekeningen van dit project.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.