Bouw lokalenblok kleuter-/basisschool IRM Tumbine Mozambique

Verburg Charity werkt al vele jaren samen met Igreja Reformada em Moçambique (IRM) Tumbine in Mozambique. De IRM Tumbine heeft in Milange in samenwerking met ESPANOR een dependance kleuterschool opgezet in 2013. Deze kleuterschool is vervolgens uitgebreid met een basisschool en in juni 2022 ook met een aparte eetzaal en keuken. Omdat het aantal klaslokalen onvoldoende capaciteit had voor het leerlingenaantal werd in 2022 met financiering van Verburg Charity Foundation een extra lokalenblok van 190 m² gerealiseerd met 3 klaslokalen en 2 lerarenkamers. De vraag naar goed christelijk onderwijs vanuit de wijk 7 de Abril in Milange is hoog. Om aan de verwachte groei te voldoen en kwalitatief lager onderwijs te kunnen bieden aan de kinderen in Milange is in 2023 besloten opnieuw een lokalenblok te bouwen met medefinanciering van Wilde Ganzen. In de 2e helft van het jaar is gestart aan een lokalenblok van 112 m² met 2 klaslokalen en lerarenkamers.

IRM Thumbine wil vanuit christelijke motivatie dienstbaar zijn aan de samenleving. Gelijke toegang van onderwijs voor iedereen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. IRM Thumbine hoopt verder te groeien tot een volwaardige buurtschool met meer dan 420 kinderen in 2024 verdeeld over 14 groepen kleuter-/basisonderwijs.

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: Igreja Reformada em Moçambique (IRM)
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21234
  • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.