Bouw jeugdcentrum en werkplaats bij Mulanje Mission Hospital in Malawi

Projectinformatie

  • Locatie: Mulanje, Malawi
  • Partnerorganisatie: Mulanje Mission Hospital
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21225

Mulanje Mission Hospital (MMH) is partnerorganisatie van Verburg Charity sinds 2005. Het ziekenhuis is werkzaam in een gebied bestaande uit 72 dorpen met een bevolking van 92.000 mensen waarvan ongeveer 32.000 tussen de leeftijd van 10 en 24 jaar. MMH streeft naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. In de Malawische cultuur en traditie hebben meisjes een ondergeschikte rol. In sportactiviteiten nemen meisjes nauwelijks deel. Ook is het opleidingsniveau van meisjes aanzienlijk lager. Veel meisjes worden in hun tienerjaren zwanger en gaan trouwen.

Met dit project wil MMH bijdragen aan het moreel en de ontwikkeling van jongeren door het aanbieden van sport-, recreatie- en werkmogelijkheden. Het project beoogt de renovatie van het sportveld en jeugdcentrum, de nieuwbouw van een werkplaats en het opzetten van een bibliotheek. In het jeugdcentrum komt een kliniek waar jongeren ‘Youth Friendly Health Services’ (YFHS) kunnen ontvangen, zoals: hiv/soa-testen en informatie over gezinsplanning en seksuele reproductieve gezondheid.

Het project heeft als doel om mogelijkheden te creëren voor meisjes om deel te nemen aan seksuele reproductieve gezondheidsdiensten, om tienerzwangerschappen te voorkomen, om fysieke en emotionele gezondheid te bevorderen door sport en recreatie, om ondernemerschap te stimuleren en beroepsvaardigheden te versterken die resulteren in economische empowerment.

MMH is ervan overtuigd dat met het transformeren van het jeugdcentrum en het opzetten van dit jongeren-werkprogramma er een waardevolle bijdrage geleverd zal worden aan de ontwikkeling en empowerment van jongeren in Mulanje.

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

In een periode van 6 maanden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • De renovatie van het sportveld inclusief aanschaf van sportmateriaal
  • De renovatie van het jeugdcentrum inclusief aanschaf van recreatiemateriaal
  • De nieuwbouw en opzet van een werkplaats inclusief aanschaf van werkmateriaal
  • De opzet van een bibliotheek inclusief aanschaf van meubilair en boeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Mulanje Mission Hospital verwoordt hun missie mooi in de laatste nieuwsbrief:

”Mulanje Mission Hospital believes that healthy, educated and empowered women and girls are powerful agents of change in society. If girls are supported, they gain opportunities to speak up for their rights, and advocate for their communities. They are able to rise in social standing, and they can feed this into future generations. Girls have the right same right to education as boys. An educated female population increases a country’s productivity and fuels economic growth. Empowering girls is essential to the health and social development of families, communities and countries.”

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.