Bouw uitbreiding basisschool Namitalala Village

Projectinformatie

  • Locatie: Namitalala, Malawi
  • Partnerorganisatie: Stephanos Foundation Malawi
  • Projectstatus: Gerealiseerd
  • Projectnummer: C21224

 

Basisschool Namitalala (NPS) begon haar activiteiten onder de St. Mary’s Namitalala Katholieke Kerk in 1976 en werd een regeringsschool in 2008. De school had echter alleen vrijwillige leraren en de leerlingen leerden onder de boom tot 2012. Een schoolhoofd, adjunct en leraar werden in 2012 aangesteld om de 112 kinderen van klas 1-3 les te geven. Met steun van de lokale gemeenschap bouwde de overheid een lokalenblok met 4 ruimten. Klas 1 leert onder de boom, klas 2 in een hut met rieten dak, de klassen 3 t/m 5 gebruiken de 3 lokalen. De 4e ruimte wordt gebruikt als lerarenkamer. Momenteel heeft de school 252 kinderen. Stephanos Foundation heeft als doelstelling de circa 1.200 kinderen uit Namitalala Village toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs.

De basisschool NPS bestond tot begin 2023 uit 5 klassen, waarvoor slechts 3 klaslokalen beschikbaar waren. Leerlingen van klas 6 t/m 8 moesten een afstand van 5 km lopen om hun opleiding aan Chimembe Primary School voort te zetten. De route gaat door een bos- en bergachtig gebied, dat niet alleen vermoeiend is om te lopen, maar vooral gevaarlijk voor jonge meisjes omdat ze vatbaar zijn voor misbruik. Dit veroorzaakt een grote uitval in het onderwijs van meisjes na klas 5. Tijdens het regenseizoen worden de lessen verstoord omdat de leerlingen niet onder de boom kunnen leren. Dit is een probleem voor zowel de leerkracht als de leerling. Daarnaast zijn er slechts 2 toiletten operationeel voor de hele school. Meisjes in de puberteit kunnen tijdens de menstruatie niet naar school komen door gebrek aan hygiëne.

Met de bouw van een lokalenblok en sanitair blok voor meisjes en voor jongens wil Stephanos de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs verbeteren voor de circa 1.200 kinderen in Namitalala Village. Dankzij de bouw van het lokalenblok kan NPS uitbreiden van een basisschool met alleen onderbouw (klas 1 t/m 5) naar een volledige basisschool (klas 1 t/m 8), zodat de kinderen in het dorp, die starten op de door Stephanos opgezette kleuterschooltjes, uiteindelijk ook het basisonderwijs kunnen voltooien. De 4 nieuw gebouwde klaslokalen hebben een capaciteit van 50 leerlingen per lokaal. Tezamen met de huidige lokalen krijgt de school daarmee een capaciteit voor 400 leerlingen (8 x 50). De lerarenkamer biedt een plek waar de leerkrachten hun lessen kunnen voorbereiden, alsook ouders/verzorgers kunnen spreken. De sanitaire units zijn conform de minimale vereisten voor hygiëne.

Het project is gestart in oktober 2022 en in een bouwperiode van slechts ruim 4 maanden gerealiseerd. Er werd een groot bouwteam opgetrommeld en het was van groot belang dat er zo spoedig mogelijk werd gestart. De bergwegen richting het dorpje Namitalala worden in het regenseizoen namelijk onbegaanbaar voor vrachtwagens met bouwmateriaal. Met dankbaarheid wordt teruggekeken op de bouwperiode, zonder al te veel oponthoud is de bouw van de klaslokalen gerealiseerd. Het resultaat mag er zeker zijn! De scholieren en leraren zullen dankbaar gebruik maken van de nieuwe klaslokalen.

Bekijk hier een foto impressie van de opening van de uitbreiding van de basisschool in Namitalala Village. De opening werd op 7 maart 2023 gehouden en Wiebe van Horssen (Coördinator Partners en Projecten van Verburg Charity) mocht hierbij aanwezig zijn.

Het resultaat na de uitbreiding van de basisschool op NPS:

  • 8 basisschoolgroepen (klas 1 t/m 8)
  • 400 basisschoolleerlingen
  • 8 basisschoolleerkrachten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.