Sociale huisvesting Mozambique

Projectinformatie

  • Locatie: Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21220
  • Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Zandt Leeuw

Het laatste nieuws – december 2022:

Lancering sociale huisvestingsproject in Mozambique!

Dinsdag 13 december 2022 was een feestelijke dag in Milange district in Mozambique; de officiële lancering van het sociale huisvestingsproject, waar VCF in samenwerking met lokale partnerorganisatie ESPANOR al enkele jaren aan werkt. Een dag vol activiteiten en plechtigheden, waar lokaal veel aandacht aan werd besteed. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door ESPANOR, de gemeenteraad van Milange en Thumbine Habitat (de sociale onderneming die het project gaat uitvoeren) en de eerste steen werd gelegd door het opgezette bouwbedrijf op de door de gemeente van Milange toegewezen bouwlocatie. Afgevaardigden van de gemeente, de district overheid en provinciale overheid, medewerkers van ESPANOR, Thumbine Habitat en het bouwbedrijf en andere betrokkenen woonden de lancering bij. De feestelijke aangelegenheid werd ook volledig door de media vastgelegd en later uitgezonden op de nationale televisie.

Voor de meeste mensen in Milange is een veilige, adequate en betaalbare woning niet toegankelijk. In de tv-uitzending spreekt een jongerenraadslid uit Milange dat dit project ook woningen toegankelijk maakt voor jongeren en hen zo een kans geeft op een succesvolle toekomst. Een zeer hoopvol project voor de inwoners van Milange!

Tegen welke achtergrond is dit project ontstaan?

Toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting is voor de meeste mensen in Milange, Mozambique niet weggelegd. Beperkte eigen middelen om de bouw van een woning te financieren alsook beperkte toegang tot externe financiering zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Daarbij zijn de omstandigheden om een huis te kopen ongunstig: de hypotheekrente is extreem hoog, goede bouwmaterialen zijn duur en er zijn nauwelijks betrouwbare marktpartijen, die het huisvestingsproces zoals wij in Nederland kennen, faciliteren. Door de slechte kwaliteit van de bestaande huizen wordt bovendien een groot deel van het inkomen besteed aan het onderhouden van deze huizen zonder dat dit de kwaliteit op lange termijn ten goede komt. Ook missen mensen kennis en ervaring om op een duurzame en kwaliteitsvolle wijze te bouwen. Het gevolg is dat de meerderheid van de bevolking woont in eenvoudige huisjes van modderstenen, bouwplastic, bamboestokken en een grasdak. Daar wil Verburg Charity in samenwerking met partnerorganisatie ESPANOR verandering in brengen. Het idee is ontstaan om vanuit een integrale aanpak een meerjarenprogramma op te zetten met als doel het toegankelijk maken van adequate huisvesting, het stimuleren van praktijkgericht vakonderwijs en het bevorderen van werkgelegenheid. In 2019 hebben we in samenwerking met ESPANOR en de lokale overheid diverse woningen voor weeskinderen met hun familie mogen realiseren. Vanaf dat moment groeide de gezamenlijke wens om vervolg te geven aan dit programma.

Welke fasen gaan er vooraf aan de start van de bouw?

Voordat de eerste steen daadwerkelijk kan worden gelegd, zijn er veel ‘onzichtbare’ stappen gezet. Zo is er in 2020 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om een idee te krijgen van het potentieel van een dergelijk project. Welke middelen zijn nodig om het project uit te kunnen voeren? Wat is de uiteindelijke kans van slagen? Na het positief afronden van het haalbaarheidsonderzoek is door Verburg Charity een concept projectplan samengesteld met een plan van aanpak. Stappen die volgden waren vele brainstormsessies, het marktonderzoek, het betrekken van instanties, het uitwerken van duurzame, kwalitatieve maar zo voordelig mogelijke bouwplannen en het evalueren van bouwmethodes. Maar ook het opleiden en werven van mensen die op termijn de organisatie kunnen aansturen (management en organisatie) als ook het opleiden van mensen die de huisvesting kunnen realiseren (ontwikkeling en bouw). Door de belastingdienst werd aangegeven dat ESPANOR het project niet vanuit de huidige organisatiestructuur kan beheren. Daarom is gekozen voor het opzetten van een ’Social Enterprise’ waarop ESPANOR toezicht houdt om de missie en visie te waarborgen.

Wat is de actuele status (december 2022)? 

Er werd gekozen een leemsteenmachine aan te schaffen en te verschepen naar Mozambique, waarna de bouw van de eerste (pilot)woningen daadwerkelijk van start kan gaan. Tijdens het werkbezoek van Verburg Charity aan Malawi en Mozambique in oktober 2022 is de beoogde plek voor de bouw van de ca. 160 woningen bezocht. Op 13 december 2022 werd het sociale huisvestingsproject officieel gelanceerd in Mozambique, een feestelijke aangelegenheid waarbij de samenwerkingsovereenkomst werd overtekend door de betrokken instanties en de eerste steen werd gelegd!

Een mooie stap in de uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Mozambique!

Partnerorganisatie ESPANOR, Verburg Charity Foundation en Bogaerds Architecten hebben hun krachten gebundeld in de technische uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Milange, Mozambique. Na maanden van voorbereiding en evaluatie van verschillende bouwtechnieken en woningtypen hebben de specialisten van Bogaerds Architecten meegedacht in het bouwontwerp en een compleet tekeningenpakket inclusief artist impressions (3D-tekeningen) uitgewerkt.

Uiteraard stonden in dit proces de lokale uitgangspunten en mogelijkheden centraal. Dankzij het samenspel tussen de architect in Mozambique en de medewerkers van Bogaerds Architecten is het lokale ontwerp verder geoptimaliseerd. Met het definitieve tekeningenpakket is nu de aanvraag voor de bouwvergunning bij het gemeentekantoor van Milange compleet en kan het project spoedig van start gaan. Bedankt ontwerpers van Bogaerds Architecten voor het inzetten van jullie kennis en ervaring!

De beoogde plek voor de bouw van de woningen:

Bekijk hier een tijdlijn van alle reeds gezette stappen:

Bekijk hier een foto-impressie van hoe eenzelfde leemsteenmachine al in gebruik is genomen in andere landen op het Afrikaanse continent:

Introductie innovatieve bouwmethode Mozambique d.m.v. aanschaf leemsteenmachine

Op basis van de evaluatie van de verschillende bouwmethoden door ESPANOR is besloten een leemsteenmachine aan te kopen van firma Oskam v/f. De machine maakt het mogelijk om op de bouwlocatie duurzame stenen te fabriceren. De machine is hydraulisch handmatig bediend met een handmatige dosering. Het is mogelijk om te produceren met deze set op een plek zonder infrastructuur met een aparte mobiele generator (30KVA). Deze machine maakt het productieproces geheel onafhankelijk. De machine produceert maar liefst 360 stenen per uur en reduceert bovendien de CO2– uitstoot. De mobiele leemsteenmachine is nieuw in Milange district en omstreken en bewust gekozen als innovatieve en duurzame bouwmethode.

Wat is het doel van het project en hoe ziet de financiering eruit?

ESPANOR wilt woningen bouwen per groepjes van 16 woningen met gezamenlijke voorzieningen, zoals een septic tank en waterput, watertoren en elektravoorziening. Het doel is om ca. 160 woningen te realiseren en vervolgens te evalueren of er vraag en draagvlak is voor meer woningen. Op termijn worden in het midden van de woonwijk enkele basisvoorzieningen gerealiseerd, waaronder een park, kliniek en schooltje.

Het project sluit goed aan bij duurzaam ontwikkelingsdoel 11.1 van de Verenigde Naties: “Voor 2030 voor iedereen toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting, basisdiensten en verbeterde sloppenwijken.”

Voor de financiering van de woningen is gekozen voor een huur-koop-constructie, waarbij de bewoner officieel eigenaar wordt van de woning nadat alle betaaltermijnen zijn voldaan. Zo is het bijv. mogelijk om de betaling ter verspreiden over 10-15 jaar waarbij de bewoner maandelijks circa € 50,- ‘huur’ betaald. Na de aflossingsperiode wordt de woning officieel eigendom van de bewoner.

Wij zullen onze website regelmatig updaten. Houd deze pagina goed in de gaten!

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.