Sociale huisvesting Mozambique

Projectinformatie

  • Locatie: Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR en Thumbine Habitat Lda
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21220
  • Mede mogelijk gemaakt door: De Vries en Verburg en Stichting Zandt Leeuw

Verburg Charity Foundation is sinds 2008 actief in Mozambique en werkt in de regio Milange (grenzend aan Malawi) al jarenlang nauw samen met onder andere onze lokale partner ESPANOR. In de laatste vijftien jaar is een complete keten voor kwaliteitsvol onderwijs opgezet: van kleuteronderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs. In de plattelandsgebieden rondom de stad Milange is gestart met de bouw van kleine ‘onderwijsfilialen’. Zodat de kinderen die niet naar Milange kunnen komen toch onderwijs aangeboden krijgen. Door al deze inspanningen ontstaat een generatie met toegang tot goed elementair onderwijs. In vervolg daarop willen we extra gaan inzetten op het verbeteren van ‘werk en inkomen’ en ‘betaalbare huisvesting’.

In tegenstelling tot de Nederlandse huizenmarkt is toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting voor de meeste mensen in Milange niet weggelegd. Beperkte eigen middelen om de bouw van een woning te financieren en beperkte toegang tot bancaire financiering zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Daarbij zijn de omstandigheden om een huis te kopen ongunstig: de hypotheekrente is extreem hoog en goede bouwmaterialen zijn duur. Ook zijn er nauwelijks betrouwbare marktpartijen die het huisvestingsproces faciliteren, zoals wij in Nederland kennen. Door de slechte kwaliteit van de bestaande huizen wordt bovendien een groot deel van het inkomen besteed aan onderhoud, zonder dat dit de kwaliteit op lange termijn ten goede komt. Ook missen mensen kennis en ervaring om op een duurzame en kwaliteitsvolle wijze te bouwen. Het gevolg is dat de meerderheid van de bevolking woont in eenvoudige woningen van modderstenen, bouwplastic, bamboestokken en een grasdak. Deze woningen zijn niet bestand tegen extreme weersinvloeden, waaronder tropische stormen. Daar wil Verburg Charity Foundation in samenwerking met partnerorganisatie ESPANOR verandering in brengen.

Social Enterprise
Om de doelstelling ‘betaalbare huisvesting’ op een goede en structurele manier te realiseren, is op 1 maart 2023 een social enterprise opgericht: Thumbine Habitat Lda. Deze zelfstandige onderneming is gelieerd aan ESPANOR en Verburg Charity Foundation en heeft als doel:
1. Het bieden van betaalbare huisvesting;
2. Het bieden van werkgelegenheid in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het vastgoed;
3. Het bieden van opleidingen en stageplaatsen voor de studenten van ESPANOR.

In 2022 is gestart met de voorbereidingen rondom de oprichting en de start van de onderneming. Daarbij is gewerkt aan de financiële, juridische en organisatorische aandachtspunten ten aanzien van deze nieuwe onderneming. Ook zijn een leemsteenmachine en een dakpannenmachine aangekocht van Oskam v/f en vanuit Lekkerkerk verscheept naar Milange. Met deze machines kunnen op een duurzame wijze gevelstenen en dakpannen worden geproduceerd, op locatie met het daar aanwezige leem, zand en cement.

Bekijk hier hoe de aangekochte leemsteenmachine in gebruik genomen is:

Projectontwikkeling en samenwerking
In overleg met de lokale overheid is een perceel grond ter beschikking gesteld, waarop ruim 300 verschillende woningen gerealiseerd gaan worden. Ook voor dit project geldt het Afrikaanse spreekwoord:

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Verburg Charity Foundation en ESPANOR realiseren dit project niet alleen. Samen met een enthousiast team van BOGAERDS architecten is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het ontwerp van de woningen en de terreinindeling. De specialisten van BOGAERDS architecten hebben meegedacht over de verschillende bouwtechnieken en woningtypen en een compleet tekeningenpakket inclusief ‘artist impressions’ (3D-tekeningen) uitgewerkt. Uiteraard stonden in dit proces de lokale uitgangspunten en mogelijkheden centraal. Dankzij het samenspel tussen onze architect in Mozambique en de medewerkers van BOGAERDS architecten is het lokale ontwerp verder geoptimaliseerd. Met het definitieve tekeningenpakket is nu de aanvraag voor de bouwvergunning bij het gemeentekantoor van Milange compleet en kan het project spoedig van start gaan.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.