Anybody Home project Tanzania

Gezond en gelukkig opgroeien in Tanzania
Duurzame ontwikkelingshulp is moeilijker dan een bord eten kopen of een kind sponsoren om naar school te kunnen gaan. Het op gang brengen van ontwikkeling en het versterken van de allerarmste kinderen en hun families vraagt om een geïntegreerde en individuele aanpak. Begin 2021 hebben wij ons verbonden aan stichting Tan-Kids om samen een community project te realiseren. Hoewel Tanzania niet binnen onze focuslanden ligt heeft het bestuur van VCF besloten dit project te ondersteunen, omdat het project een grote bijdrage levert aan de duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld door de Verenigde Naties.  

Stichting Tan-Kids zet zich sinds 2014 in voor kinderen in Tanzania die onvoldoende zorg en hulp ontvangen. Dit doen zij door samen te werken met lokale organisaties die zorg en scholing bieden aan kinderen in de knel. De projecten waar zij zich aan verbinden moeten een bijdrage leveren aan een gelukkige en gezonde ontwikkeling van kansarme kinderen die bij voorkeur (gaan) opgroeien in een gezin. De activiteiten moeten ertoe leiden dat de kinderen en hun families sterker en zelfstandiger worden. Daarbij stimuleren ze de mobilisatie van de lokale gemeenschap en dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van VCF.  

Anybody Home Project
Het ‘Anybody Home’ project zet zich in voor bedreigde en verwaarloosde kinderen en jongeren in 10 zeer arme dorpen in het kustgebied Bagamoyo –Tanzania. Het project bestaat uit een bouwplan en een hulpverleningsplan (FBCC programma). In het centraal gelegen dorp Msata wordt een multifunctioneel buurtcentrum gebouwd, waar lokale partnerorganisatie Acodeta beschikbaar wil zijn voor rondzwervende kinderen en jongeren. Daar vinden zij een luisterend oor, iets te eten en er is een lees- en tekenhoek. Er is een waterput, een speeltuin en wekelijks worden sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Ook wordt er een gevarieerd aanbod van trainingen en workshops georganiseerd voor jongeren en volwassenen.  

Het FBCC programma wordt ingezet voor 100 kinderen en 25 families. Terwijl de kinderen worden voorzien van scholing en voeding, wordt er met de familie gewerkt aan verbetering van ouderschap, werk en inkomen. Ook zijn er microleningen beschikbaar voor het opstarten van kleine bedrijfjes. Zowel in het buurthuis als in 10 omliggende dorpen worden community workshops georganiseerd om een sterker vangnet te creëren voor de kinderen en hun families. Zo participeren gemeenschappen in succesvolle economische ontwikkelingen en worden gezinnen zelfvoorzienend. 

Een vervolgstop in het Anybody Home Project
In het vierde kwartaal van 2023 is gestart met projectfase 3 waarbij het hostel wordt afgebouwd en ingericht en er een zonne-energie systeem wordt geïnstalleerd in het Msata buurtcentrum. Dit centrum is nu volop in gebruik. Er worden kinderactiviteiten en community meetings georganiseerd. Daarnaast worden er momenteel 55 jongeren getraind tot timmerman, metselaar, schilder, kok of lasser.

Projectinformatie

  • Locatie: Bagamoyo, Tanzania
  • Partnerorganisatie: Stichting Tan-Kids
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21216

Bekijk hier de bedankvideo vanuit Tanzania voor de support van Verburg Charity:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.