Aanschaf schoolbus kleuter-/basisschool Novo Rebento Mozambique

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre vanzelfsprekend. Kleuter-/basisschool Novo Rebento geeft goed christelijk onderwijs aan kinderen uit Milange. Gezien de locatie van de school (circa 2,5 km van het centrum) en het feit dat veel kinderen aan de andere kant van Milange wonen moet er ver gereisd worden om de school te bereiken. De meeste kinderen (tussen 4 en 13 jaar) komen met de fietstaxi of te voet. Het risico op verkeersongevallen neemt toe door de aanleg van een weg waaraan de school is gevestigd.

Om de toegankelijkheid en veiligheid te garanderen is door ESPANOR in 2018 en 2019 een schoolbus aangekocht waarmee schooltransport wordt geboden. De ouders/verzorgers betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage. Op die manier is de exploitatie volledig lokaal gedekt. De capaciteit van de huidige bus kan echter niet aan de vraag beantwoorden. Daarnaast zijn de (verzorgers van) wees- en kansarme kinderen niet in staat om de maandelijkse bijdrage te betalen. Om aan de groeiende vraag te voldoen en jaarlijks 30 wees- en kansarme kinderen gratis schooltransport aan te bieden heeft Verburg Charity Foundation in samenwerking met ESPANOR een schoolbus aangekocht. De schoolbus is in oktober 2021 in gebruik genomen. In 2022 hoopt Novo Rebento dankzij de bus transport aan te kunnen bieden voor maar liefst 35 kleuters en 140 basisschoolkinderen. Naast schooltransport worden de bussen ingezet voor jaarlijkse uitjes voor de basisschoolkinderen.

Hoewel de eenmalige aanschaf van een schoolbus niet past binnen onze focus en projectvoorwaarden (we richten ons met name op huisvesting) heeft het bestuur van VCF besloten dit project te ondersteunen omdat het bijdraagt aan de lokale zelfredzaamheid van ESPANOR.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity.

De kosten van onderwijs voor wees- en kansarme kinderen in Milange worden gesponsord via het sponsor-een-kind programma van stichting Kimon. Dankzij de nieuwe schoolbus krijgen jaarlijks 30 wees- en kansarme kinderen gratis schooltransport. Wilt u ook een kind in Mozambique sponsoren? Kijk dan op www.kimon.nl/sponsor-een-kind/.

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: ESPANOR
  • Projectstatus: Gerealiseerd
  • Projectnummer: C21217

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.