Aanleg watersysteem t.b.v. sociale huisvestingproject Mozambique

Als onderdeel van het sociale huisvestingsproject in Mozambique is eind 2023 gestart met de aanleg van een watervoorziening om de woonwijk met uiteindelijk ruim 300 woningen van water te voorzien. De zelfstandige onderneming die voor dit project is opgezet, Thumbine Habitat Lda, heeft een geschikte locatie op de berg gevonden waar is gestart met de fundering. Er zijn waterputten geboord en blokken voor de tanks vervaardigd. In totaal zullen er 6 watertanks worden geïnstalleerd. Naar verwachting zal dit de woonwijk volledig van water kunnen voorzien. Het project zal in het tweede kwartaal van 2024 worden afgerond.

Voor de technische uitwerking van dit ambitieuze project hebben we waardevolle input ontvangen van een ervaren waterdeskundige met werkervaring op het Afrikaanse continent. De expertise van deze deskundige heeft ons geholpen bij het ontwikkelen van een duurzame oplossing voor de watervoorziening van de woonwijk.

Dit project medegefinancierd door Wilde Ganzen.

Projectinformatie

  • Locatie: Milange, Mozambique
  • Partnerorganisatie: Thumbine Habitat Lda
  • Projectstatus: Onderhanden
  • Projectnummer: C21239
  • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.