Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verburg Charity Foundation.

Verwerking persoonsgegevens door Verburg Charity Foundation

Wij hechten eraan dat onze werkwijze open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Verburg Charity Foundation verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Verburg Charity Foundation staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u op onze website: www.verburgcharity.com.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Verburg Charity Foundation verwerkt voor de volgende doeleinden.

 1. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties
  Indien u meer informatie wenst over onze projecten of op de hoogte wilt worden gehouden van één van onze projecten, dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 2. Het voeren van administratie
  Om onze projecten mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van medewerkers, donateurs en partnerorganisaties, zodat wij met deze personen en partijen kunnen communiceren en eventuele donaties kunnen bevestigen.
 3. Het verbeteren van de website van Verburg Charity Foundation
  Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
 4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht
  Verburg Charity Foundation verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de financiële administratie, die we dienen te bewaren voor de Belastingdienst.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Verburg Charity Foundation verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Voldoen aan wettelijke verplichting
  Verburg Charity Foundation dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht.
 2. Toestemming
  Verburg Charity Foundation houdt betrokkenen op de hoogte van projecten en stuurt mailings. De grondslag hiervoor is toestemming van de betrokkenen. Als betrokkenen mailings willen ontvangen, dienen zij hiervoor expliciete toestemming te geven aan Verburg Charity .

 

Met wie deelt Verburg Charity Foundation uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze projecten of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor Verburg Charity Foundation werken
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.
 2. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de Belastingdienst. 

Hoe lang bewaart Verburg Charity Foundation persoonsgegevens?

Verburg Charity Foundation bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Verburg Charity Foundation is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoons-
gegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Verburg Charity Foundation van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens hebt u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verburg Charity Foundation.
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar (hbrugman@verburgcharity.com). Afhankelijk van het type verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Verburg Charity Foundation uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij hbrugman@verburgcharity.com.  Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Verburg Charity Foundation
‘t Vaartland 10
2821 LH  Stolwijk

Telefoon  0182 – 34 83 94
E-mail: hbrugman@verburgcharity.com

KVK:
Verburg Charity Foundation: 24360868

Stolwijk, 1 mei 2018