Kapel N/a’an ku sê – Epukiro

 

Projectinformatie

 • Locatie: Epukiro, Namibië
 • Partnerorganisatie: N/a’an ku sê
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21221
 • Mede mogelijk gemaakt door: Verburg Beheer en Verburg Capital

  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


De door Fam. Verburg gefinancierde kapel in Windhoek, Namibië, wordt door honderden mensen gebruikt om samen te komen en hun geloof te belijden. De wens ontstond om ook eenzelfde kerk te bouwen in Epukiro, 300 km ten noordoosten van Windhoek. Deze kerk is gebouwd nabij de N/a’an kusê Lifeline Clinic. Een klein ziekenhuis waar de lokale bevolking gebruik van maakt. Mede door de aanwezigheid van deze kliniek is de regionale gezondheidszorg in de voorgaande jaren enorm verbeterd. Om deze zorgverlening structureel verder te verbeteren, zijn er in juni 2021 woningen gerealiseerd voor het zorgpersoneel en schoonwatervoorzieningen aangelegd. Op die manier wordt gezorgd voor een stabiele en structurele basis voor de regionale gezondheidszorg. De komst van een kerkgebouw geeft mogelijkheden voor de bevolking om samen te komen en hun geloof te belijden. Daarnaast zal de kerk worden gebruikt als trouwlocatie. De bouw is gestart in februari 2022 en afgerond in juni 2022, de bouw heeft goed op schema gelopen en het kerkgebouw werd eerder opgeleverd dan gepland.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Health Clinic Epukiro N/a’an Ku sê Namibië

Projectinformatie

 • Locatie: Windhoek, Namibië
 • Partnerorganisatie: N/a’an Ku Sê
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21194

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


In het noordoosten van de hoofdstad Windhoek ligt Epukiro. Daar staat een klein ziekenhuis waar de lokale bevolking gebruik van kan maken. Mede door de aanwezigheid van deze kliniek is de regionale gezondheidszorg in de voorgaande jaren enorm verbeterd. Om deze zorgverlening structureel verder te verbeteren, zijn er in juni 2021 woningen gerealiseerd voor het zorgpersoneel en schoonwatervoorzieningen aangelegd. Op die manier wordt gezorgd voor een stabiele en structurele basis voor de regionale gezondheidszorg.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Huisvesting Bushmen – San Village en school

Projectinformatie

 • Locatie: Windhoek, Namibië
 • Partnerorganisatie: N/a’an ku sê
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Mede mogelijk gemaakt door: Verburg Beheer, Verburg Capital en De Vries en Verburg

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


In Namibië zijn de charitatieve activiteiten van N/a’an kusê onder meer gericht op het verbeteren van het welzijn van de Bushmen, een bevolkingsgroep die niet alleen een minderheid vormt maar ook achtergesteld en gediscrimineerd wordt. Daarom is Verburg Charity Foundation vanaf de oprichting actief om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren door het bieden van werkgelegenheid, zorg, onderwijs en huisvesting.

De San-bevolking of Bosjesmannen vormden eeuwenlang kleine gemeenschappen van jagers en verzamelaars. De mannen gingen op jacht en de vrouwen verzamelden eetbare gewassen. Door de economische ontwikkeling in Zuidelijk Afrika zijn de leefomstandigheden van deze groep mensen steeds meer in het gedrang gekomen. Ten gevolge hiervan leeft deze bevolkingsgroep vaak onder mensonterende omstandigheden. De huisvesting is enorm slecht. Ze hebben geen elektriciteit en stromend water. Ook zijn er geen sanitaire voorzieningen. De geneeskundige hulp is vaak onbereikbaar, evenals goed onderwijs.

Sinds 2003 ontfermen wij ons over deze bevolkingsgroep en hebben wij een kliniek in het noordoosten van Namibië geopend waar men de nodige geneeskundige verzorging krijgt. Sinds 2005 hebben wij één of meer artsen en een aantal zusters die op vrijwillige basis de nodige geneeskundige verzorging aan deze bevolkingsgroep verlenen. De kosten voor deze gezondheidszorg wordt mogelijk gemaakt door de opbrengst van onze Charity Lodge waar inmiddels ca. 60 mensen elke dag werkzaam zijn.

Dankzij donaties worden de leefomstandigheden van deze mensen verbeterd en worden kinderen ondersteund met onderwijs op de school van N/a’an ku sê (Naankuse).

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Kapel N/a’an ku sê

 

Projectinformatie

 • Locatie: Windhoek, Namibië
 • Partnerorganisatie: N/a’an ku sê
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Mede mogelijk gemaakt door: Fam. Verburg

  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


In Namibië zijn de charitatieve activiteiten van N/a’an kusê onder meer gericht op het verbeteren van het welzijn van de Bushmen, een bevolkingsgroep die niet alleen een minderheid vormt, maar ook achtergesteld en gediscrimineerd wordt. Daarom is Verburg Charity Foundation vanaf de oprichting actief om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren door het bieden van werkgelegenheid, zorg, onderwijs en huisvesting.

De realisatie van dit kerkgebouw is een onderdeel van een meerjarig huisvestingsprogramma dat in 2020 wordt vervolgd met de bouw van 20 woningen en een gezamenlijke accommodatie (dorpshuis). Met deze kerk biedt Verburg Charity Foundation enkele honderden mensen gelegenheid samen te komen en hun geloof te belijden. Daarnaast zal deze kerk worden gebruikt als trouwlocatie wat dekking creëert voor de exploitatie van het gebouw.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Diverse charitatieve initiatieven

 

Projectinformatie

 • Locatie: Diverse landen in zuidelijk Afrika
 • Partnerorganisatie: Diverse organisaties
 • Projectstatus: Doorlopend

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze projecten of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Naast de ‘eigen’ projecten in Afrika zijn financiële bijdragen verstrekt aan initiatieven van andere personen en charitatieve organisaties. Zo is bijgedragen aan diverse projecten van onder andere Stichting KIMON, Africa Home Based Care, Stichting Charity Cycling, NET Courses, Stichting Wycliff en Trans World Radio.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.