Noodhulp en wederopbouw Malawi en Mozambique n.a.v. cycloon Freddy

Projectinformatie

 • Locatie: Milange (Mozambique) en Mulanje (Malawi)
 • Partnerorganisatie: ESPANOR en Mulanje Mission Hospital
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21231 / C21232

 

Cycloon Freddy laat een spoor van vernieling achter in Malawi en Mozambique

Malawi en Mozambique zijn ernstig getroffen door de tropische storm Freddy die zaterdag 11 maart landinval maakte in Quelimane (Mozambique) en vervolgens via Milange (Mozambique) en Mulanje (Malawi) tot aan Blantyre (Malawi) grote schade heeft aangericht. Aardverschuivingen, modderstromen, overstromingen. Ingestorte huizen, weggevaagde akkers, verwoeste energievoorzieningen. Doden en gewonden tot gevolg. Vanuit onze partnerorganisaties ontvangen we schrijnende foto’s. Verburg Charity Foundation heeft met haar partners Mulanje Mission Hospital in Malawi en ESPANOR in Mozambique een noodhulpactie gestart.

Beide organisaties zetten zich in voor acute noodhulp (zoals het verstrekken van chloor voor waterreiniging om cholera tegen te gaan, voedselhulp en dekens voor gezinnen die alles zijn kwijtgeraakt) en eerste wederopbouw (zoals het verstrekken van zaaigoed voor akkers, verstrekken van bouwmaterialen voor wederopbouw woningen, herstellen van waterputten voor veilig drinkwater).

“Cycloon Freddy heeft een enorme ravage achtergelaten. Gezinnen zijn ontheemd; akkers weggevaagd; wegen en bruggen vernietigd. Diepgeraakt door het leed van duizenden gezinnen in ons werkgebied, zijn wij met ons team gelijk in actie gekomen. Allereerst om acute noodhulp te verlenen. Vervolgens ook om bij te dragen aan de wederopbouw. Om zo hoop te brengen te midden van de wanhoop.”

Álvaro de Sousa Colher – Algemeen Directeur van ESPANOR in Mozambique

Met dit project richten wij ons op noodhulp en wederopbouw

Acute noodhulp o.a.:

 • Voedselhulp
 • Basisbehoeften
 • Medische zorg
 • Veilig drinkwater

Wederopbouw o.a.:

 • Huisvesting
 • Scholen
 • Onderwijsmateriaal
 • Landbouw en veeteelt

De getroffenen in Malawi en Mozambique hebben uw steun hard nodig.


Doneer nu aan Verburg Charity Foundation d.m.v. onderstaand donatieformulier of door uw donatie over te maken naar NL07RABO0118565745 o.v.v. Noodhulp Malawi en Mozambique.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het noodhulpproject in Malawi en Mozambique ten gevolge van cycloon Freddy. Uw steun is hard nodig! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Sociale huisvesting Mozambique

Projectinformatie

 • Locatie: Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21220
 • Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Zandt Leeuw

Het laatste nieuws – december 2022:

Lancering sociale huisvestingsproject in Mozambique!

Dinsdag 13 december 2022 was een feestelijke dag in Milange district in Mozambique; de officiële lancering van het sociale huisvestingsproject, waar VCF in samenwerking met lokale partnerorganisatie ESPANOR al enkele jaren aan werkt. Een dag vol activiteiten en plechtigheden, waar lokaal veel aandacht aan werd besteed. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door ESPANOR, de gemeenteraad van Milange en Thumbine Habitat (de sociale onderneming die het project gaat uitvoeren) en de eerste steen werd gelegd door het opgezette bouwbedrijf op de door de gemeente van Milange toegewezen bouwlocatie. Afgevaardigden van de gemeente, de district overheid en provinciale overheid, medewerkers van ESPANOR, Thumbine Habitat en het bouwbedrijf en andere betrokkenen woonden de lancering bij. De feestelijke aangelegenheid werd ook volledig door de media vastgelegd en later uitgezonden op de nationale televisie.

Voor de meeste mensen in Milange is een veilige, adequate en betaalbare woning niet toegankelijk. In de tv-uitzending spreekt een jongerenraadslid uit Milange dat dit project ook woningen toegankelijk maakt voor jongeren en hen zo een kans geeft op een succesvolle toekomst. Een zeer hoopvol project voor de inwoners van Milange!


Tegen welke achtergrond is dit project ontstaan?

Toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting is voor de meeste mensen in Milange, Mozambique niet weggelegd. Beperkte eigen middelen om de bouw van een woning te financieren alsook beperkte toegang tot externe financiering zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Daarbij zijn de omstandigheden om een huis te kopen ongunstig: de hypotheekrente is extreem hoog, goede bouwmaterialen zijn duur en er zijn nauwelijks betrouwbare marktpartijen, die het huisvestingsproces zoals wij in Nederland kennen, faciliteren. Door de slechte kwaliteit van de bestaande huizen wordt bovendien een groot deel van het inkomen besteed aan het onderhouden van deze huizen zonder dat dit de kwaliteit op lange termijn ten goede komt. Ook missen mensen kennis en ervaring om op een duurzame en kwaliteitsvolle wijze te bouwen. Het gevolg is dat de meerderheid van de bevolking woont in eenvoudige huisjes van modderstenen, bouwplastic, bamboestokken en een grasdak. Daar wil Verburg Charity in samenwerking met partnerorganisatie ESPANOR verandering in brengen. Het idee is ontstaan om vanuit een integrale aanpak een meerjarenprogramma op te zetten met als doel het toegankelijk maken van adequate huisvesting, het stimuleren van praktijkgericht vakonderwijs en het bevorderen van werkgelegenheid. In 2019 hebben we in samenwerking met ESPANOR en de lokale overheid diverse woningen voor weeskinderen met hun familie mogen realiseren. Vanaf dat moment groeide de gezamenlijke wens om vervolg te geven aan dit programma.

Welke fasen gaan er vooraf aan de start van de bouw?

Voordat de eerste steen daadwerkelijk kan worden gelegd, zijn er veel ‘onzichtbare’ stappen gezet. Zo is er in 2020 gestart met een haalbaarheidsonderzoek om een idee te krijgen van het potentieel van een dergelijk project. Welke middelen zijn nodig om het project uit te kunnen voeren? Wat is de uiteindelijke kans van slagen? Na het positief afronden van het haalbaarheidsonderzoek is door Verburg Charity een concept projectplan samengesteld met een plan van aanpak. Stappen die volgden waren vele brainstormsessies, het marktonderzoek, het betrekken van instanties, het uitwerken van duurzame, kwalitatieve maar zo voordelig mogelijke bouwplannen en het evalueren van bouwmethodes. Maar ook het opleiden en werven van mensen die op termijn de organisatie kunnen aansturen (management en organisatie) als ook het opleiden van mensen die de huisvesting kunnen realiseren (ontwikkeling en bouw). Door de belastingdienst werd aangegeven dat ESPANOR het project niet vanuit de huidige organisatiestructuur kan beheren. Daarom is gekozen voor het opzetten van een ’Social Enterprise’ waarop ESPANOR toezicht houdt om de missie en visie te waarborgen.

Wat is de actuele status (december 2022)? 

Er werd gekozen een leemsteenmachine aan te schaffen en te verschepen naar Mozambique, waarna de bouw van de eerste (pilot)woningen daadwerkelijk van start kan gaan. Tijdens het werkbezoek van Verburg Charity aan Malawi en Mozambique in oktober 2022 is de beoogde plek voor de bouw van de ca. 160 woningen bezocht. Op 13 december 2022 werd het sociale huisvestingsproject officieel gelanceerd in Mozambique, een feestelijke aangelegenheid waarbij de samenwerkingsovereenkomst werd overtekend door de betrokken instanties en de eerste steen werd gelegd!

Een mooie stap in de uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Mozambique!

Partnerorganisatie ESPANOR, Verburg Charity Foundation en Bogaerds Architecten hebben hun krachten gebundeld in de technische uitwerking van het sociale huisvestingsproject in Milange, Mozambique. Na maanden van voorbereiding en evaluatie van verschillende bouwtechnieken en woningtypen hebben de specialisten van Bogaerds Architecten meegedacht in het bouwontwerp en een compleet tekeningenpakket inclusief artist impressions (3D-tekeningen) uitgewerkt.

Uiteraard stonden in dit proces de lokale uitgangspunten en mogelijkheden centraal. Dankzij het samenspel tussen de architect in Mozambique en de medewerkers van Bogaerds Architecten is het lokale ontwerp verder geoptimaliseerd. Met het definitieve tekeningenpakket is nu de aanvraag voor de bouwvergunning bij het gemeentekantoor van Milange compleet en kan het project spoedig van start gaan. Bedankt ontwerpers van Bogaerds Architecten voor het inzetten van jullie kennis en ervaring!


De beoogde plek voor de bouw van de woningen:Bekijk hier een tijdlijn van alle reeds gezette stappen:


Bekijk hier een foto-impressie van hoe eenzelfde leemsteenmachine al in gebruik is genomen in andere landen op het Afrikaanse continent:


Introductie innovatieve bouwmethode Mozambique d.m.v. aanschaf leemsteenmachine

Op basis van de evaluatie van de verschillende bouwmethoden door ESPANOR is besloten een leemsteenmachine aan te kopen van firma Oskam v/f. De machine maakt het mogelijk om op de bouwlocatie duurzame stenen te fabriceren. De machine is hydraulisch handmatig bediend met een handmatige dosering. Het is mogelijk om te produceren met deze set op een plek zonder infrastructuur met een aparte mobiele generator (30KVA). Deze machine maakt het productieproces geheel onafhankelijk. De machine produceert maar liefst 360 stenen per uur en reduceert bovendien de CO2– uitstoot. De mobiele leemsteenmachine is nieuw in Milange district en omstreken en bewust gekozen als innovatieve en duurzame bouwmethode.


Wat is het doel van het project en hoe ziet de financiering eruit?

ESPANOR wilt woningen bouwen per groepjes van 16 woningen met gezamenlijke voorzieningen, zoals een septic tank en waterput, watertoren en elektravoorziening. Het doel is om ca. 160 woningen te realiseren en vervolgens te evalueren of er vraag en draagvlak is voor meer woningen. Op termijn worden in het midden van de woonwijk enkele basisvoorzieningen gerealiseerd, waaronder een park, kliniek en schooltje.

Het project sluit goed aan bij duurzaam ontwikkelingsdoel 11.1 van de Verenigde Naties: “Voor 2030 voor iedereen toegang tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting, basisdiensten en verbeterde sloppenwijken.”

Voor de financiering van de woningen is gekozen voor een huur-koop-constructie, waarbij de bewoner officieel eigenaar wordt van de woning nadat alle betaaltermijnen zijn voldaan. Zo is het bijv. mogelijk om de betaling ter verspreiden over 10-15 jaar waarbij de bewoner maandelijks circa € 50,- ‘huur’ betaald. Na de aflossingsperiode wordt de woning officieel eigendom van de bewoner.

Wij zullen onze website regelmatig updaten. Houd deze pagina goed in de gaten!

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw kleuterscholen ESPANOR Mozambique

Partnerorganisatie ESPANOR is niet alleen aanbieder, maar ook promotor van goed (kleuter-) onderwijs in Mozambique. ESPANOR introduceerde in 2012 haar kleuteronderwijsprogramma in de rurale gemeenschappen van Milange district, Mozambique. Om de enorme groei van de reeds bestaande onderwijs­activi­teiten te faciliteren, zodat nog meer kinderen naar school kunnen, worden jaarlijks drie nieuwe dependance kleuterscholen gebouwd. Insteek is om bij iedere bestaande basisschool in samenwerking met de overheid en lokale kerken een kleuterschool dependance op te zetten. Het project is gestart in Milange district. Vorig jaar heeft ESPANOR besloten om verschillende programma’s uit te breiden naar het rurale Derre district. Per school worden twee klaslokalen voor ongeveer 35 kinderen (in de leeftijd van 4-5 jaar), een lerarenkamer en een sanitairblok gebouwd. Het lokalenblok wordt in de ochtendperiode gebruikt voor de kleuterschool en in de middagperiode voor de basisschool. Uiteindelijk hoopt ESPANOR met dit project als zodanig 1.680 kinderen per jaar te bereken, namelijk 70 kleuterschoolleerlingen en 70 basisschoolleerlingen per locatie.

Verburg Charity Foundation ondersteunt dit project door financiële middelen ter beschikking te stellen. Met deze actie kunnen wij bijdragen aan de ontwikkeling van één van de armste landen van Afrika: ‘Want onderwijs, dát is de motor van ontwikkeling’.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange-Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dit is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21219


Bekijk hier een filmpje waarin Wiebe van Horssen (Coördinator Partners en Projecten bij Verburg Charity) meer vertelt over dit project:


Verburg Charity Event

Op zaterdag 27 augustus 2022 hebben de medewerkers van De Vries en Verburg en hun gezinnen zich op het strand van Hoek van Holland ingezet voor Verburg Charity. Voorafgaand aan het Event werden maar liefst 1500 pakjes Verburg Charity Kamphuisen Siroopwafels verkocht en is er door alle kinderen van medewerkers sponsorgeld opgehaald. Een mooie opbrengst van maar liefst € 36.714 werd bereikt. Zo hebben we met elkaar de kleuters in Mozambique geholpen naar een betere toekomst.Ook u kunt doneren aan dit project onderaan deze pagina!

De bouw van dependance kleuterschooltjes inclusief:

Oppervlakte: ca. 130 m2

 • 2 klaslokalen (96 m²)
 • 1 lerarenkamer (14 m²)
 • 1 opslagruimte (8 m²)
 • 4 sanitaire compartimenten (12 m²)

Dat het belang van goede klaslokalen in het Derre district groot is, blijkt uit de cijfers en foto’s. Slechts 18% van de kinderen gaat naar een school met kwalitatief goede klaslokalen. Het overgrote merendeel gaat naar school in de buitenlucht of in vervallen gebouwen.

Bekijk hier de huidige situatie voor het overgrote deel van de schoolgaande kinderen in het Derre district:


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw Praktijklokalen Vakschool Sophia ESPANOR Mozambique

Na het voltooien van een lokalenblok en sportveld eind mei 2021 is het tijd voor een volgende stap in de realisatie van het masterplan van partnerorganisatie ESPANOR in Milange, Mozambique. In oktober 2021 is ESPANOR gestart met bouwfase 8: een praktijklokalenblok voor vakschool Sophia. Het gebouw biedt jaarlijks plaats aan maar liefst 450 studenten waar zij in de praktijklokalen worden opgeleid tot elektricien, metaalbewerker, automonteur, ICT-er of leerkracht. 

Het gebouw met twee verdiepingen en een vloeroppervlakte van ca. 800 m2 bevat een laboratorium, praktijklokaal elektra, praktijklokaal metaalbewerking, praktijklokaal automechanica, 4 theorielokalen, sanitair blok, lerarenkamer en diverse opbergruimten en voldoet aan alle eisen van de onderwijsinspectie ter plaatse. De bouw wordt gerealiseerd in eigen beheer door een deskundig bouwteam met optimale inzet van lokale mensen en middelen.  

Door te investeren in praktijkgericht vakonderwijs helpen we jongeren op weg naar zelfredzaamheid en een waardig bestaan. Zo dragen we met dit project bij aan de zogenoemde ‘human development’ (oftewel de menselijke ontwikkeling) van Mozambique. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit plaats 181 van de 189 landen op de Human Development Index (t.o.v. Nederland op nummer 8). 

Verburg Charity Foundation monitort niet alleen het projectresultaat op korte termijn, maar ook de impact op de lange termijn. Daarvoor zijn prestatie indicatoren opgesteld voor het volgen van studenten van vakschool Sophia. Denk hierbij aan het aantal studenten dat na afronding van de studie een baan vindt of zelfstandig aan de slag gaat. En aan de verbetering van de financiële situatie, mogelijkheden, vaardigheden en zelfvertrouwen.  

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange-Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dit is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. Sophia is de enige vakschool in Milange district met een bevolking van ruim een half miljoen mensen en bereikt ook honderden jongeren uit andere districten in de Zambezi provincie met een bevolking van ruim vijf miljoen mensen.  

Update september 2022:
De werkzaamheden hebben wat vertraging opgelopen (o.a. vanwege het heftige regenseizoen begin dit jaar), waardoor de verwachting is dat het project pas in maart 2023 gereed zal zijn. Ook zijn er financiële uitdagingen vanwege a) de prijsstijgingen voor goederen, bouwmaterialen en brandstof en b) verliezen ten gevolge van de waardedaling van de Euro t.o.v. de Mozambikaanse metical. De komende maanden wordt er gewerkt aan de 1e verdieping en het dak, de elektrische installatie en het stucen van de muren.

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21202
 • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen


Praktijklokalenblok met twee verdiepingen

Oppervlakte: ca. 800 m2

 • Laboratorium
 • Praktijklokaal elektra
 • Praktijklokaal metaalbewerking
 • Praktijklokaal automechanica
 • Theorielokalen
 • Sanitairblok
 • Lerarenkamer
 • Diverse opbergruimten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


CO2 -compensatie en herbebossingsproject ESPANOR en De Vries en Verburg

 

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectduur: 2021 – 2030
 • Status: Doorlopend
 • Projectnummer: C21193

De Vries en Verburg wil klimaatneutraal opereren. ESPANOR wil bijdragen aan duurzame ontwikkeling en herbebossing. Deze twee doelen komen bij elkaar in het onlangs geïntroduceerde project voor CO2 -compensatie en herbebossing. Een win-win situatie. Heel concreet compenseert De Vries en Verburg haar CO2 -uitstoot via het bosproject van ESPANOR in Milange – het grensgebied van Mozambique met Malawi.  

Een grondige studie is aan dit project vooraf gegaan. Uiteindelijk is door ESPANOR besloten tot het aanplanten van gemengde bossen. Op basis van verschillende criteria is een selectie gemaakt van 8 boomsoorten. Voor De Vries en Verburg was het doel van meet af aan helder: de CO2 footprint van 1.000 ton per jaar compenseren. Uitdagender is de vraag hoe dit project ook (economisch) interessant wordt voor de lokale dorpsgemeenschappen. Hoe voorkom je dat de bomen uiteindelijk gekapt worden? Hoe zorg je voor een lokaal ingebed systeem van duurzaam bosbeheer? 

Met kennis en ervaring van derden en in samenspraak met dorpshoofden en religieuze leiders is gekomen tot een plan van aanpak. Jaarlijks worden 9.000 bomen gepland door lokale bosbouwers. Zij krijgen training, ondersteuning, zaden, werkmateriaal en technische begeleiding van ESPANOR. Wat het project uiteindelijk lokaal interessant maakt is de economische component. De bosbouwers worden getraind in bijenteelt, champignonteelt, fruitteelt en medicinale verwerking in combinatie met bosbouw. Op die manier ontstaat er niet alleen voor De Vries en Verburg en ESPANOR, maar ook voor de lokale bosbouwer een win-win situatie. 

 

Het promoten van duurzame bosbouw is niet nieuw voor ESPANOR. Sinds 2017 werkt de organisatie al samen met de United States Forest Services, oftewel het Staatsbosbeheer van de Verenigde Staten. Vanuit deze samenwerking is een model bomenkwekerij opgezet. Op deze kwekerij worden diverse boomsoorten gekweekt en lokale bosbouwers getraind. Ook implementeert ESPANOR een bosproject in samenwerking met de ‘Groene GZB’. Het project van De Vries en Verburg sluit nu aan in de rij.  

 

Bekijk hier een foto-impressie van de verschillende soorten planten en bomen die gezaaid zijn:


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Ondersteuning kleuter-, basis- en vakonderwijs Mozambique

Ondersteuning basisschool Novo Rebento en vakschool Sophia

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre van zelfsprekend. Daarom steunt Verburg Charity Foundation dit project voor goed christelijk kleuter-, basis- en vakonderwijs. Deze onderwijsprogramma’s worden aangeboden vanuit ESPANOR’s centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid. Voor de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van de nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal is ondersteuning nodig.

Sophia is de enige vakschool in Milange district met een bevolking van ruim een half miljoen mensen en bereikt ook honderden jongeren uit andere districten in de Zambezi provincie met een bevolking van ruim vijf miljoen mensen. Zowel de basisschool als vakschool Sophia van ESPANOR groeit jaarlijks. Door te investeren in praktijkgericht vakonderwijs helpen we jongeren op weg naar zelfredzaamheid en een waardig bestaan. Zo dragen we met dit project bij aan de zogenoemde ‘human development’ (oftewel de menselijke ontwikkeling) van Mozambique. Dat dit hard nodig is blijkt wel uit plaats 181 van de 189 landen op de Human Development Index (t.o.v. Nederland op nummer 8). Verburg Charity financiert eenmalige investeringen. Hier is nog hulp van buitenaf voor nodig, voor de rest draait de school volledig zelfstandig.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Doorlopend
 • Projectnummer: C21203 / C21205


Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Ondersteuning kinder- en jongerenwerk Mozambique

De kinderen van vandaag zijn de kerk van morgen. Toch wordt er vanuit de kerk in Mozambique maar weinig aandacht aan hen gegeven. Daarom steunt Verburg Charity Foundation in samenwerking met Stichting Kimon het kinder- en jongerenwerk van partnerorganisatie ESPANOR.  

ESPANOR traint jaarlijks tientallen kinder- en jongerenwerkers van de lokale kerken d.m.v. meerdaagse seminars, zodat zij op hun beurt het Evangelie van Jezus Christus doorgeven op bijv. de kinderclub en zondagschool. Naast diaconale activiteiten worden ook economische activiteiten georganiseerd, waarbij bijv. kleding wordt geborduurd en etenswaren worden gekookt met lokale producten om in de gemeenschap te verkopen.  

Met de financiële ondersteuning van kinderwerkmateriaal, seminars, begeleidingsbezoeken en conferenties draagt Verburg Charity Foundation bij aan de onderwijzing van het Woord van God d.m.v. praktische en recreatieve activiteiten. In het jaar 2021 hoopt ESPANOR maar liefst 150 sociale/diaconale en 75 economische activiteiten te ontplooien op 10 verschillende clubs waaraan 500 kinderen en jongeren deelnemen.  

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity. 

Projectinformatie

 • Locatie: Milange en Derre, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Doorlopend
 • Projectnummer: C21206 / C21207
 • Mede mogelijk gemaakt door: Stichting Kimon


Bekijk hier een foto-impressie van de activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen en jongeren:

Bekijk hier een foto-impressie van het opleiden van kinder- en jongerenwerkers:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Containerinzamelingsactie 2022

Na de succesvolle containerinzamelingsactie ‘Segunda Vida’ in 2021 is Verburg Charity in 2022 opnieuw gestart met een containerproject en wel voor vakschool Sophia in Mozambique. Een half jaar lang is er materiaal ingezameld en hebben vele bedrijven, relaties, sportclubs en kennissen spullen gedoneerd. Van voetballen en werkkleding tot aan hamers en elektrisch gereedschap. Elke vierkante centimeter werd opgevuld. Naast ingezamelde materialen is in dezelfde container ook de leemsteenmachine en dakpannenpers t.b.v. het sociale huisvestingsproject vervoerd. Begin 2023 wordt er door Oskam een 10-daagse training gegeven om deze machines op de juiste manier te gebruiken. Na een transport over zee van ruim 2 maanden is de container intussen aangekomen in Milange, Mozambique. Studenten en medewerkers van ESPANOR zijn dezelfde dag enthousiast begonnen met uitladen. We hopen dat de inhoud van de container ook dit keer weer een enorme boost mag geven aan de kwaliteit van het vakonderwijs ter plaatse.

Waarom deze actie?

Voor het huisvestingsproject van ESPANOR in Mozambique moest een leemsteenmachine van firma Oskam verscheept worden naar Mozambique. In deze container was nog veel ruimte over die we natuurlijk graag opvullen met kwalitatief goed materiaal dat een tweede leven verdient. De inhoud van de container geeft elke keer weer een enorme boost aan de kwaliteit van het onderwijs ter plaatse. Op onze vorige oproep in 2021 werd massaal gereageerd. Daarom dachten we dat het zeker ging lukken om ook dit jaar opnieuw een volle container bij elkaar te zamelen.

Wat is er nodig?

Vakschool Sophia zet in op technisch vakonderwijs, waaronder opleidingen in ICT, bouw, elektronica, pedagogiek en landbouw. Voor deze opleidingen is goed materiaal een vereiste. De belangrijkste materiaalcategorieën zijn:

 • ICT Hardware (computers, laptops, telefoons)
 • Technisch gereedschap (ten behoeve van bouw, elektra, landbouw)
 • Laboratoriumbenodigdheden (glaswerk, gereedschap, apparatuur)
 • Werk- en sportuitrusting (kleding, schoeisel)
 • Kantoor- en schoolmeubilair
 • Kantoorartikelen

Materialen uit deze categorieën zijn eigenlijk altijd welkom zijn bij vakschool Sophia. De prijzen van deze materialen liggen in Mozambique vele malen hoger dan in Nederland en zijn daarom vaak onbetaalbaar voor de school en de studenten. Daarnaast is de beschikbaarheid schaars.

Donaties

Nog voordat het startschot voor deze 9e containerinzamelingsactie werd gegeven, kwam de eerste donatie van de Ten Brinke Group al binnen: maar liefst 100 laptops. Van vele bedrijven hebben we o.a. werkkleding, (nieuw) gereedschap, sportkleding en voetballen gedoneerd gekregen. Zo zitten er nieuwe accuboormachines, zaagmachines, boorhamers en cirkelzagen bij, maar ook voetbalshirts en sporttassen. Geweldig!

Projectinformatie

 • Locatie: Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21222

 

Bekijk hier een foto-impressie van eerdere containerprojecten:


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw lokalenblok kleuter-/basisschool IRM Tumbine Mozambique

Verburg Charity werkt al vele jaren samen met Igreja Reformada em Moçambique (IRM) Tumbine in Mozambique. De IRM Tumbine heeft in Milange in samenwerking met ESPANOR een dependance kleuterschool opgezet in 2013. Deze kleuterschool is vervolgens uitgebreid met een basisschool en in juni 2022 ook met een aparte eetzaal en keuken. De IRM Tumbine heeft momenteel 3 klaslokalen (deels gerealiseerd met eigen financiering en deels met ondersteuning vanuit Zuid-Afrika en Verburg Charity). De vraag naar goed christelijk onderwijs vanuit de wijk 7 de Abril in Milange is hoog. De huidige capaciteit o.b.v. het aantal klaslokalen is 180 kinderen. Het werkelijke aantal kinderen ligt echter veel hoger. In 2012 was dit 227 en in 2022 zelfs 298 kinderen. Om aan het huidige leerlingenaantal en de verwachte groei te voldoen, wordt een lokalenblok en lerarenkamer gebouwd. De bouw is van start gegaan in mei 2022 en zal naar verwachting ca. 8 maanden gaan duren. 

IRM Tumbine wil vanuit christelijke motivatie dienstbaar zijn aan de samenleving. Gelijke toegang van onderwijs voor iedereen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de komende jaren hoopt IRM Tumbine verder te groeien tot een volwaardige buurtschool met meer dan 420 kinderen in 2024 verdeeld over 14 groepen kleuter-/basisonderwijs. 

Het gebouw zal een grootte krijgen van ca. 190 m² bestaande uit 3 klaslokalen en 2 lerarenkamers waar leraren hun lessen kunnen voorbereiden en ook ouders/verzorgers kunnen spreken.

In oktober 2022 werd gebouwd aan de muren. Ook in Malawi loopt men tegen hoge inkoop- en transportprijzen aan, waardoor het een uitdaging wordt om dit project te kunnen realiseren zoals vooraf begroot. De klaslokalen zijn opgeleverd in januari 2023.

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: Igreja Reformada em Moçambique (IRM)
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21223


Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Bouwtekeningen

Klik op de button voor de technische bouwtekeningen van dit project.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw eetzaal kleuterschool IRM Tumbine Mozambique

ESPANOR is niet alleen aanbieder, maar ook promotor van goed kleuteronderwijs in Mozambique. In samenwerking met de lokale kerken en het ministerie van onderwijs worden jaarlijks drie nieuwe dependance schooltjes opgezet. Zo is in 2013 ook bij de Igreja Reformada em Moçambique (IRM) Tumbine een kleuterschooltje van start gegaan. ESPANOR zorgde voor de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van het klaslokaal, installatie van de speeltoestellen en het lesmateriaal. IRM Tumbine nam de verantwoordelijkheid voor de implementatie. 

Inmiddels is kleuterschool IRM Tumbine volledig zelfredzaam en is er met lokale middelen en donaties van derden zelfs een nieuw lokalenblok gerealiseerd. In 2018 besloot het schoolbestuur (op verzoek van de ouders en verzorgers) om te starten met het aanbieden van basisonderwijs in samenwerking met het ministerie van onderwijs. IRM Tumbine wil vanuit christelijke motivatie dienstbaar zijn aan de samenleving. Gelijke toegang van onderwijs voor iedereen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wees- en kansarme kinderen worden gesponsord via het sponsorprogramma van de stichting Kimon. 

Een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma is het aanbieden van een dagelijkse maaltijd; juist ook voor kwetsbare kinderen die soms ondervoed op school komen. Tot voor kort gebeurde dat in het kerkgebouw, maar die wordt vanwege de groei van de onderwijsactiviteiten inmiddels ook als klaslokaal gebruikt. Daarom werd het hoog tijd voor een separate keuken en eetzaal. Ook vanuit de overheid is dit vanuit hygiënisch oogpunt een vereiste. In de komende jaren hoopt IRM Tumbine verder te groeien tot een volwaardige buurtschool met meer dan 300 kinderen in 2024.  

Verburg Charity geeft met de bouw van de eetzaal graag een antwoord op de huisvestingsvraag van IRM Tumbine. In juni 2021 is dit project van start gegaan, ondanks een maand vertraging vanwege opstartproblemen (de bouwer was niet beschikbaar en er moest een mierenhoop worden bestreden op e bouwplaats) verloopt het project volgens planning. Er wordt gebouwd in eigen beheer, waarbij de kennis en ervaring met bouwen vanuit ESPANOR wordt ingezet. Het gebouw van ruim 100 m2 bestaat uit een opslagruimte voor de ingrediënten (zoals maïs), een keuken om het eten te bereiden, een royale eetzaal en een afgesloten buitenruimte.  

Het project is sinds de start in juni 2021 succesvol verlopen en na de laatste puntjes op de ‘i’ is het project in maart 2022 volledig afgerond.

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: Igreja Reformada em Moçambique (IRM)
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21208


Bekijk hier de foto-impressie van de status van de bouw in september 2021:


Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Bouwtekeningen

Klik op de button voor de technische bouwtekeningen van dit project.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Segunda Vida

Geef uw materiaal een tweede leven!

Projectinformatie

 • Locatie: Malawi en Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR, EVTI, TDCC en SVTI
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Duur: Maart 2021 – December 2021
 • Projectnummer: C21201
 • Mede mogelijk gemaakt door: De Baanderij en vele externe relaties

  

Technisch gereedschap, sportkleding, laboratoriummaterialen, elektrotechnische apparatuur… De lijst van materialen is lang. Voor onze containerinzamelingsactie Segunda Vida zamelen wij deze goederen in. Dit om ze een tweede leven te geven op de vakscholen in onze focuslanden Mozambique en Malawi. Bedrijven kunnen allerlei materiaal doneren, wat gunt u een tweede leven?

Segunda Vida!  Het klinkt als een wens of een groet. Het is Portugees, de taal die in Mozambique wordt gesproken en het betekent: een tweede leven.

Op de vakscholen Sophia, EVTI, TDCC en SVTI zijn goede materialen hard nodig. Vakschool Sophia is samen met onze partner ESPANOR nieuwe MBO’s aan het opzetten. Hieraan zijn strenge eisen verbonden door de overheid. Goed kwalitatief materiaal in Malawi en in Mozambique is schaars en ontzettend duur. Daarom zijn wij dan ook deze actie hier gestart.

We hebben vele donaties mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! De container is intussen onderweg vanuit Nederland naar Mozambique en Malawi. Bent u benieuwd naar de voortgang? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Aanschaf schoolbus kleuter-/basisschool Novo Rebento Mozambique

Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre vanzelfsprekend. Kleuter-/basisschool Novo Rebento geeft goed christelijk onderwijs aan kinderen uit Milange. Gezien de locatie van de school (circa 2,5 km van het centrum) en het feit dat veel kinderen aan de andere kant van Milange wonen moet er ver gereisd worden om de school te bereiken. De meeste kinderen (tussen 4 en 13 jaar) komen met de fietstaxi of te voet. Het risico op verkeersongevallen neemt toe door de aanleg van een weg waaraan de school is gevestigd.

Om de toegankelijkheid en veiligheid te garanderen is door ESPANOR in 2018 en 2019 een schoolbus aangekocht waarmee schooltransport wordt geboden. De ouders/verzorgers betalen hiervoor een maandelijkse bijdrage. Op die manier is de exploitatie volledig lokaal gedekt. De capaciteit van de huidige bus kan echter niet aan de vraag beantwoorden. Daarnaast zijn de (verzorgers van) wees- en kansarme kinderen niet in staat om de maandelijkse bijdrage te betalen. Om aan de groeiende vraag te voldoen en jaarlijks 30 wees- en kansarme kinderen gratis schooltransport aan te bieden heeft Verburg Charity Foundation in samenwerking met ESPANOR een schoolbus aangekocht. De schoolbus is in oktober 2021 in gebruik genomen. In 2022 hoopt Novo Rebento dankzij de bus transport aan te kunnen bieden voor maar liefst 35 kleuters en 140 basisschoolkinderen. Naast schooltransport worden de bussen ingezet voor jaarlijkse uitjes voor de basisschoolkinderen.

Hoewel de eenmalige aanschaf van een schoolbus niet past binnen onze focus en projectvoorwaarden (we richten ons met name op huisvesting) heeft het bestuur van VCF besloten dit project te ondersteunen omdat het bijdraagt aan de lokale zelfredzaamheid van ESPANOR.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity.

De kosten van onderwijs voor wees- en kansarme kinderen in Milange worden gesponsord via het sponsor-een-kind programma van stichting Kimon. Dankzij de nieuwe schoolbus krijgen jaarlijks 30 wees- en kansarme kinderen gratis schooltransport. Wilt u ook een kind in Mozambique sponsoren? Kijk dan op www.kimon.nl/sponsor-een-kind/.

Projectinformatie

 • Locatie: Milange, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21217


Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Woningen voor weeskinderen Mozambique

In 2019 is gestart met de bouw van enkele huizen voor weeskinderen in Milange. Deze kinderen zijn de meest kwetsbaren uit de samenleving en afhankelijk van de mogelijkheden en bereidheid van hun familie om hen in huis te nemen. Daarom zijn we in samenwerking met ESPANOR en de lokale overheid gestart met de bouw van diverse woningen waarin deze weeskinderen met hun familie kunnen wonen. De bouw is eind 2020 succesvol afgerond.

De begunstigden van dit project zijn geselecteerd op basis van verschillende classificatiecriteria: inkomensniveau, woonsituatie en aantal huishoudens per woning. De 4 families met wees- en kwetsbare kinderen woonden in eenvoudige huisjes van lemen muren, bamboestokken en een grasdak. Door het aanbieden van een fatsoenlijke woning stijgt de kwaliteit van leven en hun zelfrespect.

Kenmerkend voor dit project is de goedkope wijze van bouwen in eigen beheer met zoveel mogelijk lokale mensen en middelen. Vanwege de wereldwijde corona pandemie stegen de prijzen van bouwmaterialen echter aanzienlijk. Daarbovenop werd er ook nog bouwmateriaal vernield en gestolen waardoor de bouw vertraging op liep. Ondanks dat maken er nu 4 families dankbaar gebruik van de woningen en hebben wij in samenwerking met ESPANOR kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden.

ESPANOR is partnerorganisatie van Verburg Charity Foundation sinds 2008 en sindsdien succesvol actief als aanbieder van goed christelijk onderwijs in Milange, Mozambique. Uniek voor de aanpak is de grootte mate van zelfredzaamheid. Dat is ook één van de belangrijke doelstellingen van Verburg Charity.

Projectinformatie

 • Locatie: Milange en Derre, Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21206


Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.