Noodhulp en wederopbouw Malawi en Mozambique n.a.v. cycloon Freddy

Projectinformatie

 • Locatie: Milange (Mozambique) en Mulanje (Malawi)
 • Partnerorganisatie: ESPANOR en Mulanje Mission Hospital
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21231 / C21232

 

Cycloon Freddy laat een spoor van vernieling achter in Malawi en Mozambique

Malawi en Mozambique zijn ernstig getroffen door de tropische storm Freddy die zaterdag 11 maart landinval maakte in Quelimane (Mozambique) en vervolgens via Milange (Mozambique) en Mulanje (Malawi) tot aan Blantyre (Malawi) grote schade heeft aangericht. Aardverschuivingen, modderstromen, overstromingen. Ingestorte huizen, weggevaagde akkers, verwoeste energievoorzieningen. Doden en gewonden tot gevolg. Vanuit onze partnerorganisaties ontvangen we schrijnende foto’s. Verburg Charity Foundation heeft met haar partners Mulanje Mission Hospital in Malawi en ESPANOR in Mozambique een noodhulpactie gestart.

Beide organisaties zetten zich in voor acute noodhulp (zoals het verstrekken van chloor voor waterreiniging om cholera tegen te gaan, voedselhulp en dekens voor gezinnen die alles zijn kwijtgeraakt) en eerste wederopbouw (zoals het verstrekken van zaaigoed voor akkers, verstrekken van bouwmaterialen voor wederopbouw woningen, herstellen van waterputten voor veilig drinkwater).

“Cycloon Freddy heeft een enorme ravage achtergelaten. Gezinnen zijn ontheemd; akkers weggevaagd; wegen en bruggen vernietigd. Diepgeraakt door het leed van duizenden gezinnen in ons werkgebied, zijn wij met ons team gelijk in actie gekomen. Allereerst om acute noodhulp te verlenen. Vervolgens ook om bij te dragen aan de wederopbouw. Om zo hoop te brengen te midden van de wanhoop.”

Álvaro de Sousa Colher – Algemeen Directeur van ESPANOR in Mozambique

Met dit project richten wij ons op noodhulp en wederopbouw

Acute noodhulp o.a.:

 • Voedselhulp
 • Basisbehoeften
 • Medische zorg
 • Veilig drinkwater

Wederopbouw o.a.:

 • Huisvesting
 • Scholen
 • Onderwijsmateriaal
 • Landbouw en veeteelt

De getroffenen in Malawi en Mozambique hebben uw steun hard nodig.


Doneer nu aan Verburg Charity Foundation d.m.v. onderstaand donatieformulier of door uw donatie over te maken naar NL07RABO0118565745 o.v.v. Noodhulp Malawi en Mozambique.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het noodhulpproject in Malawi en Mozambique ten gevolge van cycloon Freddy. Uw steun is hard nodig! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw uitbreiding basisschool Namitalala Village

Projectinformatie

 • Locatie: Namitalala, Malawi
 • Partnerorganisatie: Stephanos Foundation Malawi
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21224

 

Basisschool Namitalala (NPS) begon haar activiteiten onder de St. Mary’s Namitalala Katholieke Kerk in 1976 en werd een regeringsschool in 2008. De school had echter alleen vrijwillige leraren en de leerlingen leerden onder de boom tot 2012. Een schoolhoofd, adjunct en leraar werden in 2012 aangesteld om de 112 kinderen van klas 1-3 les te geven. Met steun van de lokale gemeenschap bouwde de overheid een lokalenblok met 4 ruimten. Klas 1 leert onder de boom, klas 2 in een hut met rieten dak, de klassen 3 t/m 5 gebruiken de 3 lokalen. De 4e ruimte wordt gebruikt als lerarenkamer. Momenteel heeft de school 252 kinderen. Stephanos Foundation heeft als doelstelling de circa 1.200 kinderen uit Namitalala Village toegang te geven tot kwaliteitsvol onderwijs.

De basisschool NPS bestond tot begin 2023 uit 5 klassen, waarvoor slechts 3 klaslokalen beschikbaar waren. Leerlingen van klas 6 t/m 8 moesten een afstand van 5 km lopen om hun opleiding aan Chimembe Primary School voort te zetten. De route gaat door een bos- en bergachtig gebied, dat niet alleen vermoeiend is om te lopen, maar vooral gevaarlijk voor jonge meisjes omdat ze vatbaar zijn voor misbruik. Dit veroorzaakt een grote uitval in het onderwijs van meisjes na klas 5. Tijdens het regenseizoen worden de lessen verstoord omdat de leerlingen niet onder de boom kunnen leren. Dit is een probleem voor zowel de leerkracht als de leerling. Daarnaast zijn er slechts 2 toiletten operationeel voor de hele school. Meisjes in de puberteit kunnen tijdens de menstruatie niet naar school komen door gebrek aan hygiëne.

Met de bouw van een lokalenblok en sanitair blok voor meisjes en voor jongens wil Stephanos de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs verbeteren voor de circa 1.200 kinderen in Namitalala Village. Dankzij de bouw van het lokalenblok kan NPS uitbreiden van een basisschool met alleen onderbouw (klas 1 t/m 5) naar een volledige basisschool (klas 1 t/m 8), zodat de kinderen in het dorp, die starten op de door Stephanos opgezette kleuterschooltjes, uiteindelijk ook het basisonderwijs kunnen voltooien. De 4 nieuw gebouwde klaslokalen hebben een capaciteit van 50 leerlingen per lokaal. Tezamen met de huidige lokalen krijgt de school daarmee een capaciteit voor 400 leerlingen (8 x 50). De lerarenkamer biedt een plek waar de leerkrachten hun lessen kunnen voorbereiden, alsook ouders/verzorgers kunnen spreken. De sanitaire units zijn conform de minimale vereisten voor hygiëne.

Het project is gestart in oktober 2022 en in een bouwperiode van slechts ruim 4 maanden gerealiseerd. Er werd een groot bouwteam opgetrommeld en het was van groot belang dat er zo spoedig mogelijk werd gestart. De bergwegen richting het dorpje Namitalala worden in het regenseizoen namelijk onbegaanbaar voor vrachtwagens met bouwmateriaal. Met dankbaarheid wordt teruggekeken op de bouwperiode, zonder al te veel oponthoud is de bouw van de klaslokalen gerealiseerd. Het resultaat mag er zeker zijn! De scholieren en leraren zullen dankbaar gebruik maken van de nieuwe klaslokalen.

Bekijk hier een foto impressie van de opening van de uitbreiding van de basisschool in Namitalala Village. De opening werd op 7 maart 2023 gehouden en Wiebe van Horssen (Coördinator Partners en Projecten van Verburg Charity) mocht hierbij aanwezig zijn.


Het resultaat na de uitbreiding van de basisschool op NPS:

 • 8 basisschoolgroepen (klas 1 t/m 8)
 • 400 basisschoolleerlingen
 • 8 basisschoolleerkrachten

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bouw jeugdcentrum en werkplaats bij Mulanje Mission Hospital in Malawi

Projectinformatie

 • Locatie: Mulanje, Malawi
 • Partnerorganisatie: Mulanje Mission Hospital
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21225

Mulanje Mission Hospital (MMH) is partnerorganisatie van Verburg Charity sinds 2005. Het ziekenhuis is werkzaam in een gebied bestaande uit 72 dorpen met een bevolking van 92.000 mensen waarvan ongeveer 32.000 tussen de leeftijd van 10 en 24 jaar. MMH streeft naar gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. In de Malawische cultuur en traditie hebben meisjes een ondergeschikte rol. In sportactiviteiten nemen meisjes nauwelijks deel. Ook is het opleidingsniveau van meisjes aanzienlijk lager. Veel meisjes worden in hun tienerjaren zwanger en gaan trouwen.

Met dit project wil MMH bijdragen aan het moreel en de ontwikkeling van jongeren door het aanbieden van sport-, recreatie- en werkmogelijkheden. Het project beoogt de renovatie van het sportveld en jeugdcentrum, de nieuwbouw van een werkplaats en het opzetten van een bibliotheek. In het jeugdcentrum komt een kliniek waar jongeren ‘Youth Friendly Health Services’ (YFHS) kunnen ontvangen, zoals: hiv/soa-testen en informatie over gezinsplanning en seksuele reproductieve gezondheid.

Het project heeft als doel om mogelijkheden te creëren voor meisjes om deel te nemen aan seksuele reproductieve gezondheidsdiensten, om tienerzwangerschappen te voorkomen, om fysieke en emotionele gezondheid te bevorderen door sport en recreatie, om ondernemerschap te stimuleren en beroepsvaardigheden te versterken die resulteren in economische empowerment.

MMH is ervan overtuigd dat met het transformeren van het jeugdcentrum en het opzetten van dit jongeren-werkprogramma er een waardevolle bijdrage geleverd zal worden aan de ontwikkeling en empowerment van jongeren in Mulanje.

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

In een periode van 6 maanden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • De renovatie van het sportveld inclusief aanschaf van sportmateriaal
 • De renovatie van het jeugdcentrum inclusief aanschaf van recreatiemateriaal
 • De nieuwbouw en opzet van een werkplaats inclusief aanschaf van werkmateriaal
 • De opzet van een bibliotheek inclusief aanschaf van meubilair en boeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Mulanje Mission Hospital verwoordt hun missie mooi in de laatste nieuwsbrief:

”Mulanje Mission Hospital believes that healthy, educated and empowered women and girls are powerful agents of change in society. If girls are supported, they gain opportunities to speak up for their rights, and advocate for their communities. They are able to rise in social standing, and they can feed this into future generations. Girls have the right same right to education as boys. An educated female population increases a country’s productivity and fuels economic growth. Empowering girls is essential to the health and social development of families, communities and countries.”

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre en Zomba, Malawi
 • Partnerorganisatie: EVTI, TDCC, SVTC en FVTI
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen en Ten Brinke Foundation

    

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Samen met onze langdurige samenwerkingspartners in Malawi ECOM Vocational Training Institute (EVTI), TEEM Development Centre College (TDCC) en Stephanos Vocational Training Centre (SVTC) zijn Wilde Ganzen en Verburg Charity Foundation in 2018 een meerjarig scholingsprogramma gestart. Dit programma is een vervolg op eerdere afzonderlijke scholingsprojecten maar is ditmaal bijzonder, omdat EVTI, TDCC en SVTI op eigen initiatief en in nauwe onderlinge samenwerking een gezamenlijk onderwijsprogramma hebben ontwikkeld waardoor een groot deel van Malawi kwalitatief goed vakonderwijs kan worden aangeboden. De drie technische opleidingsinstituten hebben zich verenigd in een TEVET Consortium. In 2019 is ook FACE Vocational Training Insitute (FVTI) toegetreden tot het consortium.

De afgelopen jaren heeft het project zich met name gericht op het toegankelijk(er) maken van vakonderwijs voor meisjes. Omdat veel scholieren gedurende de week op de accommodatie van de school blijven en daar overnachten, zijn op de verschillende locaties aparte huisvestingsfaciliteiten voor meisjes gebouwd, zogenaamde girls hostels. Verder zijn de bestaande accommodaties uitgebreid om de studie- en collegefaciliteiten te verbeteren d.m.v. het bouwen van extra lokalenblokken en studiecentra. Ook is de elektriciteitsvoorziening verduurzaamd zodat de locaties meer zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk zijn van het landelijke stroomnetwerk.

Het consortium is eind 2022/begin 2023 gestart met projectfase 3 van het TEVET Masterplan. Een mooi vervolg aan de samenwerking en beantwoording van noden op het gebied van huisvesting en capaciteitsopbouw. Zo wordt er o.a. bij SVTC een jongenshostel gebouwd, zonnepanelen aangelegd en terreinwerkzaamheden uitgevoerd bij EVTI en een ICT-ruimte en studiecentrum gebouwd bij FVTI. Ondertussen is vanuit het TEVET Consortium met medefinanciering van Ten Brinke Foundation een Job & Business Centre opgezet. Dit centrum ondersteunt studenten met de stap naar de arbeidsmarkt door stage- en baanbemiddeling, training in ondernemerschap, begeleiding in het opzetten van een eigen bedrijfje en aanvragen van microfinanciering.

Met dit langdurige samenwerkingsprogramma moet het aantal studenten dat een diploma haalt en vervolgens een baan krijgt, worden verhoogd. De onderliggende gedetailleerde projectdoelstellingen zijn concreet en meetbaar gemaakt door middel van diverse prestatie-indicatoren die periodiek worden beoordeeld. Op deze manier kan de voortgang en de realisatie van de projectdoelstelling inzichtelijk en transparant worden gerapporteerd aan alle stakeholders.

In mei 2022 heeft Verburg Charity de delegatie van het TEVET Consortium vanuit Malawi een week mogen ontvangen in Nederland. Voor de hoofden van de drie vakscholen EVTI, TDCC en SVTI en de Business Manager van het Job & Business Centre was het een eerste kennismaking met Europa. Verburg Charity stimuleert de onderlinge samenwerking alsook de uitwisseling van kennis en ervaring. Het bezoek aan Nederland maakte onderdeel uit van het samenwerkingsprogramma.

Bekijk hier een foto impressie van de diverse bouwwerkzaamheden:


Bekijk hier een foto impressie van de diverse werkbezoeken aan Malawi:


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Gehandicaptenhuisvesting Tidzalerana Malawi

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre, Malawi
 • Partnerorganisatie: Tidzalerana Ndirande Malawi
 • Projectstatus: Doorlopend
 • Projectnummer: C21189

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Veel gehandicapten die in Malawi wonen, leven in een hoge mate van kwetsbaarheid, worden vaak gediscrimineerd en hebben niemand die voor hen zorgt. Tidzalerana Shelter biedt hen een thuis. Als je door de poort naar binnen loopt, zie je eerst vrolijke gezichten. Dankbaar voor de verzorging, voeding, medicijnen en het onderwijs. Maar er is meer! Deze bewoners met hun beperking redden het niet alleen. Zij kunnen niet mee in de bedrijvigheid en kunnen zichzelf niet van een inkomen voorzien. Voorheen bleven zij als blok aan het been van de familie achter in een donkere kamer. Nu ontvangen ze dagelijks liefdevolle verzorging. Begeleiders starten hun werk met zingen en vertellen uit de Bijbel. ‘Laten we voor elkaar zorgen’, dat betekent Tidzalerana en dat wordt hier in praktijk gebracht. 

Er wordt gezorgd voor opvang, medische- en thuiszorg, pastoraat en Bijbelstudie. Gehandicapten met bepaalde kwalificaties ontvangen technische vaardigheidstrainingen, zodat zij kunnen werken aan zelfredzaamheid.

Sinds Verburg Charity Foundation actief is in Malawi, ondersteunen wij het gehandicaptenverblijf Tidzalerana in de sloppenwijk Ndirande van Blantyre. Naast het realiseren van de huisvesting en bijbehorende voorzieningen, ondersteunen we ook voor meerdere jaren een programma gericht op verduurzaming en lokale inbedding. Zo worden kerken bezocht om gemeentes aan te sporen zich in te zetten voor mensen met een handicap en worden er bezoeken gebracht aan radio- en televisiestations.

Momenteel verblijven er 11 gehandicapten in Tidzalerana Shelter. De leeftijden variëren van 10 tot 48 jaar oud. We stellen een aantal bewoners aan u voor:

 • Andrew Frank, 11 jaar oud: Andrew kan niet lopen en praten als gevolg van een groeiachterstand
 • Benson Nhlane, 25 jaar oud: Benson heeft moeite met praten en heeft geen ouders om op terug te vallen
 • Moses Chirwa, 28 jaar oud: Moses leeft met een dwangneurose die het praten beïnvloedt

Een aantal bewoners van Tidzalerana Shelter zoekt nog een sponsor. Helpt u mee? Kijk dan op www.kimon.nl/sponsor-een-kind/.

Hoewel het structureel ondersteunen van exploitaties niet past binnen de focus en projectvoorwaarden van Verburg Charity Foundation (het huisvesten van gehandicapten kan namelijk nooit resulteren in een activiteit die zelfvoorzienend is), maken wij voor dit project en deze mensen graag een uitzondering.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Projectinformatie

 • Locatie: Mulanje en Thyolo, Malawi
 • Partnerorganisatie: Health Consortium Malawi
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21213 / C21214

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Net als in de rest van Afrika is er in Malawi een hoge plattelandsvlucht. Met name de jongere generatie is op zoek naar een beter leven in de grote steden. Hoe maken we het onmisbare doctoren en verpleegkundigen aantrekkelijk om in een ziekenhuis te werken op het rurale platteland, daar waar de nood het hoogst is? Het aanbieden van huisvesting als secundaire arbeidsvoorwaarde is een belangrijk onderdeel. Goede leefomstandigheden voor het ziekenhuispersoneel en hun gezinnen zijn essentieel. Verburg Charity Foundation ondersteunt het financieren van huisvesting voor zorgpersoneel in 2 ziekenhuizen in het zuiden van Malawi.  

Het EBC Chingazi Rural Hospital behandelt maandelijks 1500 patiënten. In het Mulanje Mission Hospital worden maandelijks maar liefst 3000 patiënten behandeld. Het inwoneraantal van Malawi stijgt met 3,3% per jaar. Om een stabiele en structurele basis in de regionale gezondheidszorg te behouden is in oktober 2021 gestart met het bouwen van woningen voor zorgpersoneel op het terrein van de ziekenhuizen. De woningen bieden vanaf maart 2022 plaats voor 2 extra verpleegkundigen en 1 klinisch medewerker in het EBC Chingazi Rural Hospital en 2 extra doctoren en een farmaceut in het Mulanje Mission Hospital. 

Belangrijk bij de bouw van de woningen is dat duurzaamheid vooropgaat. Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk lokaal geproduceerd en de woningen worden voorzien van Solar Geysers en mogelijkheden voor het opvangen van regenwater voor drogere periodes. De woningen worden gebouwd met duurzame Soil Stabilized Bricks (SSB), dat de CO2 uitstoot per m2 metselwerk aanzienlijk vermindert. Daarnaast kiest Verburg Charity Foundation voor het compenseren van de verwachte CO2 uitstoot door 1.000 bomen te planten.  

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Bekijk hier een foto-impressie van de opening van de 3 woningen voor zorgpersoneel bij ziekenhuis EBC Chingazi. De woningen zijn feestelijk geopend tijdens het veldbezoek van Verburg Charity in oktober 2022.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Segunda Vida

Geef uw materiaal een tweede leven!

Projectinformatie

 • Locatie: Malawi en Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR, EVTI, TDCC en SVTI
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Duur: Maart 2021 – December 2021
 • Projectnummer: C21201
 • Mede mogelijk gemaakt door: De Baanderij en vele externe relaties

  

Technisch gereedschap, sportkleding, laboratoriummaterialen, elektrotechnische apparatuur… De lijst van materialen is lang. Voor onze containerinzamelingsactie Segunda Vida zamelen wij deze goederen in. Dit om ze een tweede leven te geven op de vakscholen in onze focuslanden Mozambique en Malawi. Bedrijven kunnen allerlei materiaal doneren, wat gunt u een tweede leven?

Segunda Vida!  Het klinkt als een wens of een groet. Het is Portugees, de taal die in Mozambique wordt gesproken en het betekent: een tweede leven.

Op de vakscholen Sophia, EVTI, TDCC en SVTI zijn goede materialen hard nodig. Vakschool Sophia is samen met onze partner ESPANOR nieuwe MBO’s aan het opzetten. Hieraan zijn strenge eisen verbonden door de overheid. Goed kwalitatief materiaal in Malawi en in Mozambique is schaars en ontzettend duur. Daarom zijn wij dan ook deze actie hier gestart.

We hebben vele donaties mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! De container is intussen onderweg vanuit Nederland naar Mozambique en Malawi. Bent u benieuwd naar de voortgang? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Verburg Charity Foundation ondersteunt bouw lerarenappartementen

Projectinformatie

 • Locatie: Nkhoma, Malawi
 • Partnerorganisatie: Stichting Ebenezer School Malawi (ESM)
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21200

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Realisatie bouw lerarenappartementen Ebenezer School Malawi

De geschiedenis van de Ebenezer school in Nkhoma-Malawi gaat terug naar 2008, toen stichting ESM is gestart met de bouw. De vraag naar goed onderwijs in het gebied was hoog. De school is sindsdien hard gegroeid en vrijwel continu ‘under construction’. Niet alleen in omvang maar ook in het aantal leerlingen. Inmiddels geven 16 voltijd docenten les aan ruim 460 studenten. Om goede leefomstandigheden voor docenten en hun families te garanderen is ESM in 2020 gestart met de bouw van lerarenappartementen. Het aanbieden van woningen aan docenten is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

Lokaal en duurzaam

Belangrijk bij de bouw van de appartementen is dat duurzaamheid vooropgaat. Zo is er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bakstenen en lokaal geproduceerde grondstoffen. De woningen zijn voorzien van Solar Geysers en mogelijkheden voor het opvangen van regenwater voor drogere periodes.

Aan de bouw van de school en de appartementen werken sinds de start in 2008 al 25 bouwvakkers, waardoor 25 families de zekerheid hebben van een maandelijks inkomen. Door de bouwwerkzaamheden door de lokale bevolking te laten uitvoeren wordt door hen waardevolle ervaringen opgedaan en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Zo blijft de ecologische voetafdruk klein, worden hoge transportkosten voor bouwmaterialen voorkomen en heeft de bouw een positieve bijdrage aan de lokale economie en aan een duurzaam Afrika.

De onzekerheden rondom de COVID-19 pandemie hebben er helaas voor gezorgd dat de bouw vanaf september 2020 4 maanden stil heeft gelegen. De bouw van de lerarenappartementen is afgerond in april 2021. Opnieuw een mooie stap vooruit voor de Ebenezer school!

Bekijk hier een diavoorstelling van de bouw:

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

COVID-19 Preventie, Bewustwording en Noodhulp

 

Projectinformatie

 • Locatie: Malawi, Mozambique
 • Partnerorganisatie: MMH, EBC, ESPANOR
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


In Malawi en Mozambique hebben de partners van Verburg Charity Foundation de handen ineen geslagen en op voortvarende wijze een adequaat programma ontwikkeld wat is gericht op COVID-19 preventie, bewustwording en noodhulp. Dit programma heeft een totale begroting van € 40.000 en wordt voor 50% medegefinancierd vanuit het coronafonds van de stichting Wilde Ganzen.

Conform de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geïnvesteerd in openbare handwas-stations, zeep en ontsmettingsmiddelen. Verder worden gezondheidscentra en hulpverleners ondersteund met beschermende materialen zoals zeep, gezichtsmaskers en handschoenen. Ook wordt strikt toegezien op de naleving van preventiemaatregelen en wordt voorlichting gegeven in rurale gemeenschappen. Ten slotte worden voedselpakketten aan kwetsbare kinderen verstrekt.

Voor een viertal regionale ziekenhuizen worden nog eens 12 zuurstof-concentrators aangeschaft. Deze apparaten – die aangesloten kunnen worden op zonne-energie – zijn goed inzetbaar in de lokale context en leveren extra zuurstof aan patiënten met ademhalingsproblemen als gevolg van het coronavirus. Voor patiënten die er ernstig aan toe kan zijn kan de beschikbaarheid van deze apparaten – in combinatie met het aanbieden van intensieve zorg – het verschil tussen leven en dood betekenen.

Het COVID-19 programma wordt in Malawi geïmplementeerd door het Mulanje Mission Hospital (MMH) in samenwerking met het EBC Chingazi Rural Hospital (EBC) en in Mozambique door de organisatie ESPANOR in samenwerking met de gezondheidsdienst van de districtsoverheid. Deze partners in het aan elkaar grenzende Zuiden van Malawi en Noorden van Mozambique hebben tezamen een werkgebied met een bereik van meer dan 1 miljoen inwoners.

Dit project draagt heel concreet bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

 • Weerbaarheid opbouwen van armen en impact van rampen beperken;
 • Kwetsbare kinderen toegang garanderen tot voldoende voedsel;
 • Verbeteren van gezondheidszorg en preventie tegen overdraagbare ziekten;
 • Gepaste hygiëne voorzieningen voor iedereen.

Samen kunnen we de gevolgen van het coronavirus in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk proberen te beperken.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Afrikaans houtsnijwerk

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre, Malawi
 • Partnerorganisatie: Ndirande Wooden Carvings
 • Projectstatus: Duurzame samenwerking

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Verburg Charity Foundation werkt regelmatig samen met Ndirande Wooden Carvings; een kleinschalige onderneming in de sloppenwijk Ndirande bij de stad Blantyre in Malawi. Een bezoek aan deze wijk laat ongetwijfeld diepe sporen na. De circa 100.000 mensen in deze wijk moeten bijna allemaal rond zien te komen van minder dan 2 USD per dag. De leefomstandigheden zijn er schrijnend. De inwoners van de sloppenwijk houden zich bezig met houtsnijwerk en maken de mooiste creaties. Verburg Charity Foundation neemt regelmatig houtsnijwerk af voor relatiegeschenken in Nederland. Zo wordt er werkgelegenheid en inkomenszekerheid gecreëerd voor de allerarmsten.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Diverse charitatieve initiatieven

 

Projectinformatie

 • Locatie: Diverse landen in zuidelijk Afrika
 • Partnerorganisatie: Diverse organisaties
 • Projectstatus: Doorlopend

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze projecten of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Naast de ‘eigen’ projecten in Afrika zijn financiële bijdragen verstrekt aan initiatieven van andere personen en charitatieve organisaties. Zo is bijgedragen aan diverse projecten van onder andere Stichting KIMON, Africa Home Based Care, Stichting Charity Cycling, NET Courses, Stichting Wycliff en Trans World Radio.

Doneer hier aan dit project!

Dank u wel dat u wilt bijdragen aan het werk van Verburg Charity in zuidelijk Afrika, daar waar het zo hard nodig is! Via onderstaand formulier kunt u een gift overmaken t.b.v. dit project.

Verburg Charity Foundation is een ANBI en in het bezit van het CBF-keurmerk. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.