Huisvesting voor zorgpersoneel ziekenhuizen Malawi

Projectinformatie

 • Locatie: Mulanje en Thyolo, Malawi
 • Partnerorganisatie: Health Consortium Malawi
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Projectnummer: C21213 / C21214

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Net als in de rest van Afrika is er in Malawi een hoge plattelandsvlucht. Met name de jongere generatie is op zoek naar een beter leven in de grote steden. Hoe maken we het onmisbare doctoren en verpleegkundigen aantrekkelijk om in een ziekenhuis te werken op het rurale platteland, daar waar de nood het hoogst is? Het aanbieden van huisvesting als secundaire arbeidsvoorwaarde is een belangrijk onderdeel. Goede leefomstandigheden voor het ziekenhuispersoneel en hun gezinnen zijn essentieel. Verburg Charity Foundation ondersteunt het financieren van huisvesting voor zorgpersoneel in 2 ziekenhuizen in het zuiden van Malawi.  

Het EBC Chingazi Rural Hospital behandelt maandelijks 1500 patiënten. In het Mulanje Mission Hospital worden maandelijks maar liefst 3000 patiënten behandeld. Het inwoneraantal van Malawi stijgt met 3,3% per jaar. Om een stabiele en structurele basis in de regionale gezondheidszorg te behouden is in oktober 2021 gestart met het bouwen van woningen voor zorgpersoneel op het terrein van de ziekenhuizen. De woningen bieden vanaf maart 2022 plaats voor 2 extra verpleegkundigen en 1 klinisch medewerker in het EBC Chingazi Rural Hospital en 2 extra doctoren en een farmaceut in het Mulanje Mission Hospital. 

Belangrijk bij de bouw van de woningen is dat duurzaamheid vooropgaat. Bouwmaterialen worden zoveel mogelijk lokaal geproduceerd en de woningen worden voorzien van Solar Geysers en mogelijkheden voor het opvangen van regenwater voor drogere periodes. De woningen worden gebouwd met duurzame Soil Stabilized Bricks (SSB), dat de CO2 uitstoot per m2 metselwerk aanzienlijk vermindert. Daarnaast kiest Verburg Charity Foundation voor het compenseren van de verwachte CO2 uitstoot door 1.000 bomen te planten.  

Bent u benieuwd naar de voortgang van dit project? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Bekijk hier een foto-impressie van de bouw die bijna volledig gereed is bij ziekenhuis EBC:


Bekijk hier een foto-impressie van de start van de bouw in oktober-november 2021:


TEVET Masterplan

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre en Zomba, Malawi
 • Partnerorganisatie: EVTI, TDCC, SVTI en FVTI
 • Projectstatus: Onderhanden
 • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen en Ten Brinke Foundation

    

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Samen met onze langdurige samenwerkingspartners in Malawi ECOM Vocational Training Institute (EVTI), TEEM Development Centre College (TDCC) en Stephanos Vocational Training Institute (SVTI) zijn Wilde Ganzen en Verburg Charity Foundation in 2018 een meerjarig scholingsprogramma gestart. Dit programma is een vervolg op eerdere afzonderlijke scholingsprojecten maar is ditmaal bijzonder, omdat EVTI, TDCC en SVTI op eigen initiatief en in nauwe onderlinge samenwerking een gezamenlijk onderwijsprogramma hebben ontwikkeld waardoor een groot deel van Malawi kwalitatief goed vakonderwijs kan worden aangeboden. De drie technische opleidingsinstituten hebben zich verenigd in een TEVET Consortium. In 2019 is ook FACE Vocational Training Insitute (FVTI) toegetreden tot het consortium.

De afgelopen jaren heeft het project zich met name gericht op het toegankelijk(er) maken van vakonderwijs voor meisjes. Omdat veel scholieren gedurende de week op de accommodatie van de school blijven en daar overnachten, zijn op de verschillende locaties aparte huisvestingsfaciliteiten voor meisjes gebouwd, zogenaamde girls hostels. Verder zijn de bestaande accommodaties uitgebreid om de studie- en collegefaciliteiten te verbeteren d.m.v. het bouwen van extra lokalenblokken en studiecentra. Ook is de elektriciteitsvoorziening verduurzaamd zodat de locaties meer zelfvoorzienend worden en minder afhankelijk zijn van het landelijke stroomnetwerk.

Het consortium wil in 2021-2022 met fase 3 van het TEVET Masterplan vervolg geven aan de samenwerking en beantwoording van noden op het gebied van huisvesting en capaciteitsopbouw. Zo zal er een multifunctionele hal gebouwd worden bij EVTI, een jongenshostel bij EVTI, een lokalenblok bij TDCC en een computerlokaal/studiecentrum bij FVTI. Ondertussen wordt vanuit het TEVET Consortium met medefinanciering van Ten Brinke Foundation een Job & Business Centre opgezet. Dit centrum ondersteunt studenten met de stap naar de arbeidsmarkt door stage- en baanbemiddeling, training in ondernemerschap, begeleiding in het opzetten van een eigen bedrijfje en aanvragen van microfinanciering.

Met dit langdurige samenwerkingsprogramma moet het aantal studenten dat een diploma haalt en vervolgens een baan krijgt, worden verhoogd. De onderliggende gedetailleerde projectdoelstellingen zijn concreet en meetbaar gemaakt door middel van diverse prestatie-indicatoren die periodiek worden beoordeeld. Op deze manier kan de voortgang en de realisatie van de projectdoelstelling inzichtelijk en transparant worden gerapporteerd aan alle stakeholders.

In mei 2022 hoopt Verburg Charity de delegatie van het TEVET Consortium vanuit Malawi te ontvangen in Nederland. Het gaat hier om de hoofden van de drie vakscholen EVTI, TDCC en SVTI en de Business Manager van het Job & Business Centre. Het is voor hen een eerste kennismaking met Europa. Verburg Charity stimuleert de onderlinge samenwerking alsook de uitwisseling van kennis en ervaring. Het bezoek aan Nederland maakt onderdeel uit van het samenwerkingsprogramma.

Bekijk hier een artist impression van het Job & Business Centre:


Bekijk hier een foto impressie van de verschillende werkbezoeken aan Malawi:


Bekijk hier een foto impressie van de verschillende bouwwerkzaamheden:


Gehandicaptenhuisvesting Tidzalerana Malawi

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre, Malawi
 • Partnerorganisatie: Tidzalerana Ndirande Malawi
 • Projectstatus: Doorlopend
 • Projectnummer: C21189

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Veel gehandicapten die in Malawi wonen, leven in een hoge mate van kwetsbaarheid, worden vaak gediscrimineerd en hebben niemand die voor hen zorgt. Tidzalerana Shelter biedt hen een thuis. Als je door de poort naar binnen loopt, zie je eerst vrolijke gezichten. Dankbaar voor de verzorging, voeding, medicijnen en het onderwijs. Maar er is meer! Deze bewoners met hun beperking redden het niet alleen. Zij kunnen niet mee in de bedrijvigheid en kunnen zichzelf niet van een inkomen voorzien. Voorheen bleven zij als blok aan het been van de familie achter in een donkere kamer. Nu ontvangen ze dagelijks liefdevolle verzorging. Begeleiders starten hun werk met zingen en vertellen uit de Bijbel. ‘Laten we voor elkaar zorgen’, dat betekent Tidzalerana en dat wordt hier in praktijk gebracht. 

Er wordt gezorgd voor opvang, medische- en thuiszorg, pastoraat en Bijbelstudie. Gehandicapten met bepaalde kwalificaties ontvangen technische vaardigheidstrainingen, zodat zij kunnen werken aan zelfredzaamheid.

Sinds Verburg Charity Foundation actief is in Malawi, ondersteunen wij het gehandicaptenverblijf Tidzalerana in de sloppenwijk Ndirande van Blantyre. Naast het realiseren van de huisvesting en bijbehorende voorzieningen, ondersteunen we ook voor meerdere jaren een programma gericht op verduurzaming en lokale inbedding. Zo worden kerken bezocht om gemeentes aan te sporen zich in te zetten voor mensen met een handicap en worden er bezoeken gebracht aan radio- en televisiestations.

Momenteel verblijven er 11 gehandicapten in Tidzalerana Shelter. De leeftijden variëren van 10 tot 48 jaar oud. We stellen een aantal bewoners aan u voor:

 • Andrew Frank, 11 jaar oud: Andrew kan niet lopen en praten als gevolg van een groeiachterstand
 • Benson Nhlane, 25 jaar oud: Benson heeft moeite met praten en heeft geen ouders om op terug te vallen
 • Moses Chirwa, 28 jaar oud: Moses leeft met een dwangneurose die het praten beïnvloedt

Een aantal bewoners van Tidzalerana Shelter zoekt nog een sponsor. Helpt u mee? Kijk dan op www.kimon.nl/sponsor-een-kind/.

Hoewel het structureel ondersteunen van exploitaties niet past binnen de focus en projectvoorwaarden van Verburg Charity Foundation (het huisvesten van gehandicapten kan namelijk nooit resulteren in een activiteit die zelfvoorzienend is), maken wij voor dit project en deze mensen graag een uitzondering.

Segunda Vida

Geef uw materiaal een tweede leven!

Projectinformatie

 • Locatie: Malawi en Mozambique
 • Partnerorganisatie: ESPANOR, EVTI, TDCC en SVTI
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Duur: Maart 2021 – December 2021
 • Projectnummer: C21201
 • Mede mogelijk gemaakt door: De Baanderij en vele externe relaties

  

Technisch gereedschap, sportkleding, laboratoriummaterialen, elektrotechnische apparatuur… De lijst van materialen is lang. Voor onze containerinzamelingsactie Segunda Vida zamelen wij deze goederen in. Dit om ze een tweede leven te geven op de vakscholen in onze focuslanden Mozambique en Malawi. Bedrijven kunnen allerlei materiaal doneren, wat gunt u een tweede leven?

Segunda Vida!  Het klinkt als een wens of een groet. Het is Portugees, de taal die in Mozambique wordt gesproken en het betekent: een tweede leven.

Op de vakscholen Sophia, EVTI, TDCC en SVTI zijn goede materialen hard nodig. Vakschool Sophia is samen met onze partner ESPANOR nieuwe MBO’s aan het opzetten. Hieraan zijn strenge eisen verbonden door de overheid. Goed kwalitatief materiaal in Malawi en in Mozambique is schaars en ontzettend duur. Daarom zijn wij dan ook deze actie hier gestart.

We hebben vele donaties mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor! De container is intussen onderweg vanuit Nederland naar Mozambique en Malawi. Bent u benieuwd naar de voortgang? Houd de website in de gaten of volg ons op LinkedIn, Facebook of Instagram! 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Verburg Charity Foundation ondersteunt bouw lerarenappartementen

Projectinformatie

 • Locatie: Nkhoma, Malawi
 • Partnerorganisatie: Stichting Ebenezer School Malawi (ESM)
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Projectnummer: C21200

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Realisatie bouw lerarenappartementen Ebenezer School Malawi

De geschiedenis van de Ebenezer school in Nkhoma-Malawi gaat terug naar 2008, toen stichting ESM is gestart met de bouw. De vraag naar goed onderwijs in het gebied was hoog. De school is sindsdien hard gegroeid en vrijwel continu ‘under construction’. Niet alleen in omvang maar ook in het aantal leerlingen. Inmiddels geven 16 voltijd docenten les aan ruim 460 studenten. Om goede leefomstandigheden voor docenten en hun families te garanderen is ESM in 2020 gestart met de bouw van lerarenappartementen. Het aanbieden van woningen aan docenten is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden.

Lokaal en duurzaam

Belangrijk bij de bouw van de appartementen is dat duurzaamheid vooropgaat. Zo is er gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bakstenen en lokaal geproduceerde grondstoffen. De woningen zijn voorzien van Solar Geysers en mogelijkheden voor het opvangen van regenwater voor drogere periodes.

Aan de bouw van de school en de appartementen werken sinds de start in 2008 al 25 bouwvakkers, waardoor 25 families de zekerheid hebben van een maandelijks inkomen. Door de bouwwerkzaamheden door de lokale bevolking te laten uitvoeren wordt door hen waardevolle ervaringen opgedaan en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Zo blijft de ecologische voetafdruk klein, worden hoge transportkosten voor bouwmaterialen voorkomen en heeft de bouw een positieve bijdrage aan de lokale economie en aan een duurzaam Afrika.

De onzekerheden rondom de COVID-19 pandemie hebben er helaas voor gezorgd dat de bouw vanaf september 2020 4 maanden stil heeft gelegen. De bouw van de lerarenappartementen is afgerond in april 2021. Opnieuw een mooie stap vooruit voor de Ebenezer school!

Bekijk hier een diavoorstelling van de bouw:

COVID-19 Preventie, Bewustwording en Noodhulp

 

Projectinformatie

 • Locatie: Malawi, Mozambique
 • Partnerorganisatie: MMH, EBC, ESPANOR
 • Projectstatus: Gerealiseerd
 • Mede mogelijk gemaakt door: Wilde Ganzen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


In Malawi en Mozambique hebben de partners van Verburg Charity Foundation de handen ineen geslagen en op voortvarende wijze een adequaat programma ontwikkeld wat is gericht op COVID-19 preventie, bewustwording en noodhulp. Dit programma heeft een totale begroting van € 40.000 en wordt voor 50% medegefinancierd vanuit het coronafonds van de stichting Wilde Ganzen.

Conform de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt geïnvesteerd in openbare handwas-stations, zeep en ontsmettingsmiddelen. Verder worden gezondheidscentra en hulpverleners ondersteund met beschermende materialen zoals zeep, gezichtsmaskers en handschoenen. Ook wordt strikt toegezien op de naleving van preventiemaatregelen en wordt voorlichting gegeven in rurale gemeenschappen. Ten slotte worden voedselpakketten aan kwetsbare kinderen verstrekt.

Voor een viertal regionale ziekenhuizen worden nog eens 12 zuurstof-concentrators aangeschaft. Deze apparaten – die aangesloten kunnen worden op zonne-energie – zijn goed inzetbaar in de lokale context en leveren extra zuurstof aan patiënten met ademhalingsproblemen als gevolg van het coronavirus. Voor patiënten die er ernstig aan toe kan zijn kan de beschikbaarheid van deze apparaten – in combinatie met het aanbieden van intensieve zorg – het verschil tussen leven en dood betekenen.

Het COVID-19 programma wordt in Malawi geïmplementeerd door het Mulanje Mission Hospital (MMH) in samenwerking met het EBC Chingazi Rural Hospital (EBC) en in Mozambique door de organisatie ESPANOR in samenwerking met de gezondheidsdienst van de districtsoverheid. Deze partners in het aan elkaar grenzende Zuiden van Malawi en Noorden van Mozambique hebben tezamen een werkgebied met een bereik van meer dan 1 miljoen inwoners.

Dit project draagt heel concreet bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

 • Weerbaarheid opbouwen van armen en impact van rampen beperken;
 • Kwetsbare kinderen toegang garanderen tot voldoende voedsel;
 • Verbeteren van gezondheidszorg en preventie tegen overdraagbare ziekten;
 • Gepaste hygiëne voorzieningen voor iedereen.

Samen kunnen we de gevolgen van het coronavirus in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk proberen te beperken.

Afrikaans houtsnijwerk

Projectinformatie

 • Locatie: Blantyre, Malawi
 • Partnerorganisatie: Ndirande Wooden Carvings
 • Projectstatus: Duurzame samenwerking

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit project of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Verburg Charity Foundation werkt regelmatig samen met Ndirande Wooden Carvings; een kleinschalige onderneming in de sloppenwijk Ndirande bij de stad Blantyre in Malawi. Een bezoek aan deze wijk laat ongetwijfeld diepe sporen na. De circa 100.000 mensen in deze wijk moeten bijna allemaal rond zien te komen van minder dan 2 USD per dag. De leefomstandigheden zijn er schrijnend. De inwoners van de sloppenwijk houden zich bezig met houtsnijwerk en maken de mooiste creaties. Verburg Charity Foundation neemt regelmatig houtsnijwerk af voor relatiegeschenken in Nederland. Zo wordt er werkgelegenheid en inkomenszekerheid gecreëerd voor de allerarmsten.

Diverse charitatieve initiatieven

 

Projectinformatie

 • Locatie: Diverse landen in zuidelijk Afrika
 • Partnerorganisatie: Diverse organisaties
 • Projectstatus: Doorlopend

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze projecten of over onze werkzaamheden?
Neem dan contact met ons op.


Naast de ‘eigen’ projecten in Afrika zijn financiële bijdragen verstrekt aan initiatieven van andere personen en charitatieve organisaties. Zo is bijgedragen aan diverse projecten van onder andere Stichting KIMON, Africa Home Based Care, Stichting Charity Cycling, NET Courses, Stichting Wycliff en Trans World Radio.