Het jaarverslag 2021 van Verburg Charity Foundation staat nu voor u klaar. In dit jaarverslag vindt u een selectie uit de resultaten die wij het afgelopen jaar samen met u hebben behaald. Klik snel hier voor de PDF-versie.

Het was een bijzonder jaar. Door de wereldwijde coronamaatregelen hebben wij in 2021 geen bezoeken gebracht aan onze partners en projecten in zuidelijk Afrika. Dat betekende veel overleg via Teams, Whatsapp en Zoom. Op die manier waren we weliswaar ver van elkaar verwijderd, maar zijn de contacten wel geïntensiveerd. We zijn dankbaar dat, ondanks de beperkingen als gevolg van het coronavirus, onze projecten konden doorgaan en we ook nieuwe projecten hebben mogen starten. In dit jaarverslag willen wij u graag informeren over deze projecten en de impact ervan op de lokale samenleving. Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan Verburg Charity Foundation.