26 FEB

Een hoopvolle toekomst voor jongeren in Malawi

Succesvolle samenwerking met vakscholen en Youth Enterprises in Malawi ter bevordering van kwaliteitsvol onderwijs en werkgelegenheid.

Met een huidig werkloosheidspercentage van 91% staat Malawi voor de uitdaging om jongeren te begeleiden naar een zelfredzaam bestaan. De vier vakscholen EVTI, TDCC, SVTC en FACE en stage- en baanbemiddelingscentrum Youth Enterprises werken samen in een scholingsprogramma om een groot deel van Malawi kwalitatief goed vakonderwijs te bieden en vervolgens de stap te maken naar de arbeidsmarkt. Een bijzonder en uniek initiatief!

Met medefinanciering van Wilde Ganzen zijn de vakscholen de afgelopen jaren uitgebreid met hostels, extra lokalenblokken en studiecentra, en is geïnvesteerd in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening om onafhankelijk te worden van het landelijke stroomnetwerk. Deze ontwikkelingen werpen hun vruchten af: het aantal studenten stijgt en bovenal zijn de studenten gemotiveerd en doelbewust bezig met hun toekomst.

Ondertussen is vanuit Youth Enterprises met financiering van de Ten Brinke Foundation een ‘Job & Business Centre’ opgezet. Wiebe van Horssen, coördinator Partners & Projecten van Verburg Charity Foundation, bezocht het centrum onlangs en geeft een update: ”Het is geweldig om te zien dat dankzij het ‘Job & Business Centre’ dit nieuwe jaar al 21 studenten van de vier vakscholen een stageplaats hebben gevonden. Daarnaast ontvangen 10 studenten intensieve training en begeleiding bij het opzetten van hun eigen bedrijf, nadat vorig jaar de eerste 13 bedrijfjes zijn opgericht. Youth Enterprises heeft hen geholpen met het benodigde gereedschap via een huurkoopovereenkomst. Bovendien worden nog eens 500 studenten van de vier vakscholen getraind in de basismodule ondernemerschap. Dit zijn redenen tot dankbaarheid te midden van een uitdagende context, zowel economisch (inflatie van 44%) als klimatologisch (Malawi heeft te kampen met extreme droogte)”.

We hopen dat er een generatie jongeren opgroeit die niet alleen beschikt over de nodige kennis en vaardigheden, maar ook over de veerkracht en vastberadenheid om een hoopvolle toekomst te bouwen voor henzelf en de wereld om hen heen.