Doe ook mee en doneer

voor de bouw van kleuterschooltjes in Mozambique

DONEREN

ESPANOR is aanbieder én promotor van goed onderwijs in Mozambique. Om de enorme groei van de bestaande onderwijsactiviteiten te faciliteren, zodat nog meer kinderen naar school kunnen, worden jaarlijks drie nieuwe kleuterscholen gebouwd. In elke school komen twee klaslokalen voor ongeveer 35 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Het Verburg Charity Event op D.V. zaterdag 27 augustus 2022 voor de medewerkers en gezinnen van De Vries en Verburg staat in het teken van dit project.

Met de actie willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van één van de armste landen van Afrika: ‘Want onderwijs is de motor van ontwikkeling!’. Voor de realisatie van drie kleuterschooltjes is een bedrag nodig van € 100.000. Met het Verburg Charity Event hopen we op een mooie opbrengst om ten minste één kleuterschool te kunnen financieren.

U kunt ook bijdragen aan dit project door een bedrag te doneren. Zo hopen we met elkaar op een mooie opbrengst voor de kleutertjes in Mozambique.

Klik hier voor meer informatie over het bouwproject

0
Donateurs

Gedoneerd € 170

Doel €35.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

doneren Verburg Charity

Verburg Charity Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Verburg Charity Foundation zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.