Doe ook mee en doneer

voor de bouw van kleuterschooltjes in Mozambique

DONEREN

ESPANOR is aanbieder én promotor van goed onderwijs in Mozambique. Om de enorme groei van de bestaande onderwijsactiviteiten te faciliteren, zodat nog meer kinderen naar school kunnen, worden jaarlijks drie nieuwe kleuterscholen gebouwd. In elke school komen twee klaslokalen voor ongeveer 35 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Vorig jaar heeft ESPANOR besloten om ook kleuterscholen te gaan bouwen in het rurale Derre district. Dat het belang van goede klaslokalen in het Derre district groot is, blijkt uit de cijfers. Slechts 18% van de kinderen gaat naar een school met kwalitatief goede klaslokalen. Het overgrote merendeel gaat naar school in de buitenlucht of in vervallen gebouwen.

Verburg Charity Event op 27 augustus 2022
Op zaterdag 27 augustus 2022 hebben de medewerkers van De Vries en Verburg en hun gezinnen zich op het strand van Hoek van Holland ingezet voor Verburg Charity. Voorafgaand aan het Event werden maar liefst 1500 pakjes Verburg Charity Kamphuisen Siroopwafels verkocht en is er door alle kinderen van medewerkers sponsorgeld opgehaald. Een mooie opbrengst van maar liefst € 36.714 werd bereikt. Zo hebben we met elkaar de kleuters in Mozambique geholpen naar een betere toekomst.

U kunt ook nog bijdragen aan dit project door een donatie te doen onderaan deze pagina. 

 

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Met deze actie willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van één van de armste landen van Afrika: ‘Want onderwijs is de motor van ontwikkeling!’

doneren Verburg Charity

Verburg Charity Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Verburg Charity Foundation zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.