HELP MEE EN DONEER

Verburg Charity Foundation wil zich vanuit christelijke motivatie inzetten om de levensomstandigheden van mensen in de derdewereldlanden te verbeteren, door het ondersteunen van bouwprojecten van lokale organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. 

Ook u kunt bijdragen aan het werk van Verburg Charity Foundation in zuidelijk Afrika door een donatie te doen. Hartelijk dank voor uw bijdrage, namens onze medemens in Mozambique, Malawi en Namibië!

 

‘SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL’

Verburg Charity Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Verburg Charity Foundation zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.