Doe ook mee en doneer

voor de bouw van kleuterschooltjes in Mozambique

DONEREN

ESPANOR is aanbieder én promotor van goed onderwijs in Mozambique. Om de enorme groei van de bestaande onderwijsactiviteiten te faciliteren, zodat nog meer kinderen naar school kunnen, worden jaarlijks drie nieuwe kleuterscholen gebouwd. In elke school komen twee klaslokalen voor ongeveer 35 kinderen in de leeftijd van 4-5 jaar. Vorig jaar heeft ESPANOR besloten om ook kleuterscholen te gaan bouwen in het rurale Derre district. Dat het belang van goede klaslokalen in het Derre district groot is, blijkt uit de cijfers. Slechts 18% van de kinderen gaat naar een school met kwalitatief goede klaslokalen. Het overgrote merendeel gaat naar school in de buitenlucht of in vervallen gebouwen.

Verburg Charity Event op D.V. 27 augustus 2022
Op D.V. 27 augustus 2022 zetten de medewerkers van De Vries en Verburg en hun gezinnen zich in voor het goede doel aan de kust van Hoek van Holland. We hopen geld in te zamelen voor de bouw van kleuterscholen. 
Voor de realisatie van drie kleuterschooltjes is een bedrag nodig van € 100.000. Met het Verburg Charity Event én donaties van bedrijven en particulieren hopen we op een mooie opbrengst om ten minste één kleuterschool te kunnen financieren.

Draagt u ook bij aan dit project? Zo hopen we met elkaar op mooie opbrengst voor de kleutertjes in Mozambique. 

Klik hier voor meer informatie over dit project.

0
Donateurs

Gedoneerd € 2.136

Doel € 35.000

Met deze actie willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van één van de armste landen van Afrika: ‘Want onderwijs is de motor van ontwikkeling!’

doneren Verburg Charity

Verburg Charity Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Verburg Charity Foundation zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.