Goed materiaal voor succesvol kleuter-, basis- en vakonderwijs in Mozambique!

Met dat doel voor ogen wil de stichting Burgland Charitas een container hulpgoederen inzamelen voor de organisatie ESPANOR. De Baanderij (www.debaanderij.nl) in Gouda gaat deze containerinzameling coördineren. Het streven is om de verscheping medio november 2017 te laten plaatsvinden.

Door de organisatie ESPANOR is een complete materialenlijst opgesteld; variërend van naaimachines tot computers, van kantoorartikelen tot sportartikelen en van landbouwmateriaal tot transportmiddelen.