23 MRT

Bezoek van bestuurder Tidzalerana Shelter uit Malawi

Bezoek van bestuurder Tidzalerana Shelter uit Malawi

Hoe kan Tidzalerana een katalysator zijn in het bieden van zorg aan gehandicapten in Malawi? Hoe kunnen we de lokale kerk stimuleren om diaconaal meer betrokken te zijn op deze kwetsbare groep? En hoe kunnen we mensen met een beperking op weg helpen naar samenredzaamheid? Zouden we vanuit Tidzalerana kunnen toewerken naar een ‘begeleid wonen concept’ voor gehandicapten in Malawi?

Over die vragen hadden wij vandaag een constructief gesprek met ds. Hastings Phale, bestuurssecretaris van onze partnerorganisatie Tidzalerana in Malawi. Samen met zijn collega was hij 10 dagen op bezoek in Nederland op uitnodiging van de zendingsorganisatie GZB, die eveneens betrokken is bij Tidzalerana. Op doorreis naar het vliegveld in Brussel, bezochten zij nog ons kantoor in Stolwijk.

In 2008/2009 steunde Verburg Charity Foundation de bouw van gehandicaptencentrum Tidzalerana in de achterstandswijk Ndirande van Blantyre, Malawi. Naast het realiseren van de huisvesting, ondersteunen we nu een programma gericht op verduurzaming en lokale inbedding. Met wellicht als vervolg een interventie voor ‘begeleid wonen’ en meer support vanuit de lokale kerken.