Conform ons rooster van aftreden zijn dit jaar Gerard van den Akker en Frank Noomen afgetreden als bestuursleden. Wij zijn hen dankbaar voor hun inzet en beschikbaarheid in de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd zijn we dankbaar te kunnen melden dat Tamara van Ark is toegetreden tot het bestuur. Tamara (1974) was van 9 juli 2020 tot en met 3 september 2021 minister voor Medische zorg in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was zij vanaf 27 oktober 2017 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van 27 juni 2010 tot 26 oktober 2017 en van 31 maart tot 3 september 2021 was Tamara Tweede Kamerlid.

Tot slot kunnen wij je mededelen dat Bernhard van Houwelingen de functie van voorzitter van het bestuur op zich heeft genomen.

Als zodanig bestaat het bestuur van Verburg Charity Foundation nu uit de volgende bestuursleden:

  1. Bernhard van Houwelingen (voorzitter)
  2. Ton van der Spek (penningmeester)
  3. Martin Voorsluijs (projectbeoordelaar)
  4. Tamara van Ark (algemeen lid)