Afscheid Jan Verburg als voorzitter Verburg Charity Foundation

Tijdens de bestuursvergadering van 4 oktober jl. heeft Jan Verburg zijn functie als voorzitter van Verburg Charity Foundation beëindigd. De reden hiervoor is een wijziging in de organisatiestructuur van de groep waarbij Stichting Verburg Fonds toezichthouder wordt van Verburg Charity Foundation. Samen met Johan Graafland (econoom en theoloog en gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen; en als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University) en Frank van Hoepen (partner bij Lansigt Accountants en Belastingadviseurs; en actief betrokken bij diverse charitatieve projecten) wordt Jan Verburg bestuurder en voorzitter van deze nieuwe stichting.

Binnen Verburg Charity Foundation is Gerard van den Akker benoemd tot voorzitter (hij was secretaris) en zijn Martin Voorsluijs (uitvoerder bij De Vries en Verburg Bouw) en Frank Noomen (pensioen- en inkomensspecialist en directeur bij Stibbemeyster) toegetreden als nieuwe bestuursleden. Martin wordt samen met Bernhard van Houwelingen verantwoordelijk voor de beoordeling van projectaanvragen. Frank Noomen wordt secretaris en Ton van der Spek blijft penningmeester van Verburg Charity Foundation.

Jan Verburg is de grondlegger van Foundation Burgland Charitas op 6 april 2004 en was vanaf die datum voorzitter van de stichting die in januari 2018 van naam wijzigde naar Verburg Charity Foundation. Tijdens de vergadering van 4 oktober jl. werd Jan ook namens onze partners in Malawi en Mozambique bedankt met deze videoboodschap voor de langdurige en prettige samenwerking en zijn enorme betrokkenheid bij het welzijn van onze partners en de lokale projecten: