YOUR SUSTAINABLE PARTNER IN CHARITY YOUR SUSTAINABLE PARTNER IN CHARITY YOUR SUSTAINABLE PARTNER IN CHARITY YOUR SUSTAINABLE PARTNER IN CHARITY

In vogelvlucht

realisatie operatiegebouw bij de oogkliniek van Mulanje Mission Hospital

Op 6 april 2004 werd Verburg Charity Foundation door Jan Verburg opgericht.  Met dankbaarheid kijken we terug op de bereikte resultaten in de afgelopen 20 jaar en vooral ook hoopvol vooruit vanuit een sterk fundament, waaronder een intensieve en constructieve samen­werking met onze lokale partners. 

Het Mulanje Mission Hospital (MMH) is hier een uitstekend voorbeeld van als eerste samenwerkingspartner in Malawi. We zijn dankbaar voor de bijna 20 jaar waarin we samen voortvarend hebben bijgedragen aan hoogwaardige gezondheidszorg, een van de vijf kernthema’s van VCF. Momenteel staat ons volgende project op het punt van starten: de bouw van een operatiegebouw bij de oogkliniek van MMH. Dit project hebben we gekozen als ons 20-jarig jubileumproject, vanwege de langdurige en succesvolle samenwerking met MMH.

Lees hier meer over het project >

UW PARTNER IN DUURZAME ONTWIKKELING

Op 6 april 2004 heeft Jan Verburg, oprichter en aandeel­houder van De Vries en Verburg, Foundation Burgland Charitas (per vandaag: Verburg Charity Foundation) opgericht om vanuit een Bijbelse opdracht invulling te geven aan het maatschap­pe­lijk verant­woord en betrokken ondernemen van De Vries en Verburg: ‘Zij wil de lasten dragen van hen die daartoe zelf niet in staat zijn.’

Aandeelhouder, directie en medewerkers van De Vries en Verburg vinden dat ondernemerschap en maatschappelijke verantwoorde­lijk­heid hand in hand dienen te gaan. Ook bedrijven mogen het armoede­probleem niet naast zich neerleggen. Daarom onder­steunt De Vries en Verburg charitatieve projecten in zuidelijk Afrika door middel van Verburg Charity Foundation.

Lees meer >